FI EN

Akademiprofessorer


Akademiprofessorer och akademiforskare är i ett anställningsförhållande till den organisation till vilken forskaranställningen är förlagd.

Till akademiprofessor kan utnämnas en person som visat sig vara en framstående forskare och som kan anses bidra till forskningens framåtskridande inom sin egen disciplin. Anställningen som akademiprofessor är avsedd för forskning på heltid under en viss begränsad tid.

En akademiprofessor arbetar enligt sin egen forskningsplan, leder sin forskargrupp och ger handledning till unga forskare. Till uppgifterna hör också att handleda lärdomsprov inom eget område samt att undervisa i ämnen med anknytning till forskningen. En akademiprofessorur är en Minna Canth-akademiprofessur inom kvinnoforskning och en akademiprofessur en Martti Ahtisaari-akademiprofessur i fredsforskning och forskning inom internationell konflikthantering.

Senast ändrad 7.1.2020
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »