FI EN

Styrelsen


Styrelsen för Finlands Akademi har förutom ordföranden minst fem och högst sju medlemmar. Styrelsen utses av statsrådet för tre år åt gången. Den nuvarande styrelsens mandatperiod går ut den 31 december 2021.

Vid valet av medlemmar försöker statsrådet trygga en mångsidig och högklassig vetenskaplig sakkunskap.

Ordförande

  • professor Johanna Myllyharju, Uleåborgs universitet

Vice ordförande

  • professor Per Mickwitz, Lunds universitet

Medlemmar

  • Executive Vice President Tua Huomo (Teknologiska forskningscentralen VTT Ab)
  • professor Martti Kauranen (Tammerfors universitet)
  • professor Heikki Kröger (Östra Finlands universitet)
  • professor Erika Löfström (Helsingfors universitet)

 

 

Organisationsschema

Finlands Akademi är en statlig myndighet som finansierar forskning. Akademins organisation består av en styrelse, tre vetenskapliga forskningsråd och en kommitté för forskningens infrastrukturer samt ett råd för strategisk forskning.

Senast ändrad 31.12.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »