FI EN

Publikationsserien


I Finlands Akademis publikationsserie utkommer publikationer som presenterar forskningspolitik, forskningsfinansiering och den vetenskapliga forskningens tillstånd.

Publikationerna sedan 2000 finns i pdf-format. Kopior på publikationer från åren 1973–1999 fås från universitetsbibliotek. Arkivkopior har lagrats vid Akademin (viestinta@aka.fi).

2017

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003 

2002

2001

2000

1999 

 • 1/99 Rasismi ja etniset suhteet. Tutkimuksen kehittämistarpeet.
 • 2/99 Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa vuonna 1999. Timo Kolu.
 • 3/99 Biotechnology and Public Understanding of Science. Proceedings of the UK-Nordic Co-operative Seminar Helsinki October 25-27, 1998. Reijo Miettinen (ed.)
 • 4/99 FIBRE Mid-Term Evaluation 1999 Panel Report
 • 5/Biodiversiteettiohjelma FIBRE. Monimuotoinen luonto - monitieteellinen näkökulma. Kooste tuloksista 1997-99. Mari Walls, Marja Vieno, Eeva Peltola (toim.)
 • 6/The Finnish Biodiversity Research Programme FIBRE. From Species to Society - The Many Faces of Biodiversity. 1997-1999 Progress Report. Mari Walls, Marja Vieno, Eeva Peltola (eds.)
 • 7/99 Local Involvement and Economic Dimensions in Biosphere Reserve Activities. Proceedings of the 3rd Euromab Biosphere Reserve Coordinators' meeting. Ilkka Esto, Timo J. Hokkanen, Martin Öhman, Anne Repola (eds.)
 • 8/99 Regions - Cornerstones for Sustainable Development. Proceedings of Second European Symposium Joensuu 13-14 September 1999. Leila Häkkinen (ed.)  

1998

 • 1/98 Den vetenskapliga forskningens tillstånd och nivå i Finland
 • 2/98 The State and Quality of Scientific Research in Finland
 • 3/98 Women in Academia. Report of the working group appointed by the Academy of Finland.
 • 4/98 Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa vuonna 1998. Timo Kolu
 • 5/98 Kansanterveystutkimuksen tarve ja rahoitus 1990-luvun Suomessa. Toim. Mika Gissler, Sakari Karjalainen, Reetta Niemelä
 • 6/98 Natural Resources and Social Institutions. Workshop proceedings. Mari Walls - Marja Vieno (eds.)
 • 7/98 Kilpailu ja yhteistyö. Suomen Akatemian tiedepolitiikan linja 1998-2000. Konkurrens och samarbete. Finlands Akademis forskningspolitiska linje 1998-2000.Competition and cooperation. The Science Policy Strategy of the Academy of Finland 1998-2000.
 • 8/98 Indikaattorityöryhmän muistio
 • 9/98 Report of the Working Group on Indicators

1997

 • 1/97 Evaluation of Electronics Research in Finland. Members of the Evaluation Group: Professor, Dr Franco Maloberti, Group Director, Dr. John Barrett, Dr. Jukka Rantala (editor).
 • 2/97 Tutkimus- ja kehittämismäärärahat valtion talousarviossa vuonna 1996. Timo Kolu.
 • 3/97 Väestöryhmien väliset terveys- ja muut hyvinvointierot - tutkimusohjelman taustaselvitys. Seppo Koskinen.
 • 4/97 Kannanotto terveyden tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa. Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunnan asettaman asiantuntijaryhmän muistio. Risto Pelkonen, Antti Kauppila, Kari Kivirikko, Pirjo H. Mäkelä, Ralf Pettersson, Kalevi Pyörälä, Petri Kovanen.
 • 5/97 Kansallinen tutkimuksen huippuyksikköstrategia.
 • 6/97 National strategy for centres of excellence in research.
 • 7/97 Koulutus, yhteiskunta ja menestys. Suomen Akatemian Koulutuksen vaikuttavuusohjelman tutkimuksia. (toim.) Reijo Raivola, Päivi Valtonen ja Matti Vuorensyrjä.
 • 8/97 Suomen tieteen tila ja taso. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus.
 • 9/97 Suomen tieteen tila ja taso. Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus. Osa 1.
 • 10/97 Suomen tieteen tila ja taso. Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus. Osa 2.
 • 11/97 Suomen tieteen tila ja taso. Terveyden tutkimus.
 • 12/97 Suomen tieteen tila ja taso. Ympäristön ja luonnonvarojen tutkimus.
 • 13/97 Naisten tutkijanuran edistäminen. Suomen Akatemian asettaman työryhmän muistio.
 • 14/97 Suomen tieteen tila ja taso. Yhteenvetoraportti.

1996

 • 1/96 Northern Peatlands in Global Climatic Change. Proceedings of the International Workshop held in Hyytiälä, Finland, 8-12 October 1995. ISBN 951-37-1865-4.
 • 2/96 National Programme on Materials and Structure Research. Progress Report.
 • 3/96 Fennistic Research in Finland at the Beginning of the Nineties. Report of the Evaluation Panel.
 • 4/96 The Finnish Research Programme on Climatic Change. Final Report. Jaana Roos (ed.)
 • 5/96 Suomalainen ilmakehänmuutosten tutkimusohjelma. Tekninen loppuraportti. Pirkko Heikinheimo, Angela Brusas ja Jaana Roos (toim.).
 • 6/96 Selkäsairaudet. Konsensuskokous 14.-16.10.1996. Suomen Akatemia ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
 • 7/96 Evaluation of the Finnish Research Programme on Climate Change Silmu. Leen Hordijk, Carolien Kroeze, Joseph Alcamo, Trevor Davies, David J. Drewry, David Ford, Linda Mearns, Richard F. Wright.
 • 8/96 Psychiatric Research in Finland in 1995. A peer review report for the Academy of Finland. A Report Submitted to the Academy of Finland by Marie Åsberg, John Cooper, Eugene Paykel, Per Vaglum. 

1995

 • 1/95 Depressio - tunnistaminen ja hoito. Suomen Akatemia ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Konsensuskokous 28.-30.11.1994. ISBN 951-37-1566-3.
 • 2/95 Tutkimus- ja kehittämismäärärahat valtion talousarviossa vuonna 1995. Pirjo Niskanen. ISBN 951-37-1665-1.
 • 3/95 Niin metsänuudistamistutkimus vastaa. Metsäntutkimuksen tutkimuskokonaisuuden loppuraportit. ISBN 951-37-1705-4.
 • 4/95 Evaluation of the Low Temperature Laboratory, Helsinki University of Technology. ISBN 951-37-1631-7.
 • 5/95 SILMUSCEN and CLIGEN User's Guide Timothy Carter, Miximilian Posch, Heikki Tuomenvirta.ISBN 951-37-1650-3.
 • 6/95 International Conference on Past, Present and Future Climat Proceedings of the SILMU conference held in Helsinki, Finland, 22-25 August 1995. ISBN 951-37-1721-6.
 • 7/95 Climate Change and Waters in the Boreal Zone Abstracts of the SILMU symposium held in Kuhmo, Finland 21-24 November 1995. ISBN 951-37-1783-6.
 • 8/95 Ilmastonmuutos, politiikka ja Suomi Raportti tutkijoiden ja päättäjien näkemyksistä ja keskinäisestä vuorovaikutuksesta (PÄÄTE-hanke). Juhani Tirkkonen ja Markku Wilenius. ISBN 951-37-1849-2.
 • 9/95 Evaluation of the National Public Health Institute of Finland. ISBN 951-37- 1826-3.
 • 10/95 Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa vuonna 1996. ISBN 951-37-1857-3. 

1994

 • 1/94 The Finnish Research Prgramme on Climate Change. Second Progress Report. Markku Kanninen and Pirkko Heikinheimo/SILMU (eds.)
 • 2/94 Yhteiskuntatieteet Suomen Akatemiassa. Antti Oksanen (toim.)
 • 3/94 Climate Variations in Europe Proceedings of the European Workshop on Climate Variations held in Kirkkonummi (Majvik), Finland, 15-18 May 1994. Reino Heino (ed.)
 • 4/94 Future Groundwater Resources at Risk. Poster papers of the International Conference, Helsinki, Finland, 13-16 June 1994. Tuulikki Suokko and Jouko Soveri (eds.)
 • 5/94 Evaluation of Finnish Space Science
 • 6/94 Ulkopuolisen rahoituksen yliopistotiedettä suuntaava vaikutus. Arto Halinen ja Teuvo Räty

1993

 • 1/93 Oikeustieteellinen tutkimus Suomessa
 • 2/93 Techniques for Developing Regional Climatic Scenarios for Finland. Timothy Carter, Eero Holopainen and Markku Kanninen (eds.)
 • 3/93 Carbon Balance of World's Forested Ecosystems: Towards a Clobal Assesment. Proceedings of the IPCC Afos Workshop hel in Joensuu, Finland, 11-15 May 1992. SILMU
 • 4/93 Pirjo Niskanen: Tutkimus- ja kehittämismäärärahat valtion talousarvioissa vuonna 1994 

1992

 • 1/92 Evaluation of Research in Forest Damages Caused by Air Impurities in Finland
 • 2/92 Suomalainen ilmakehänmuutosten tutkimusohjelma. Tutkimusten väliraportit (toim. Markku Kanninen ja Pia Anttila / SILMU)
 • 3/92 The Finnish Research Programme on Climate Change. Progress Reports (Markku Kanninen & Pia Anttila, eds. / SILMU)
 • 4/92 The Utilization of Social Science Research in Public Policy
 • 5/92 Changing Europe and Comparative Research
 • 6/92. Interim Evaluation of the Finnish Research Programme on Climate Change. Leen Hordijk, Manfred Lange, Seppo Pietilä, Jorma Routti

1991

 • 1/91 Biotekniikan ja molekyylibiologian kehittämisohjelman toteutuminen. Arviointi vuonna 1990
 • 2/91 Marja Alestalo: Science and the Politico-economic System
 • 3/91 Tieteellisen julkaisutoiminnan nykytila ja kehittäminen
 • 4/91 Ilmastonmuutos ja Suomi - kohti kansallista toimintastrategiaa (toim. Pia Anttila/SILMU) 

1990

 • 1/90 Kasvatustieteellinen tutkimus Suomessa
 • 2/90 Peace Research in Finland. A Critical Evaluation
 • 3/90 Research and Teaching in Computer Science, Computer
 • Engineering, and Information Systems. A Critical Evaluation

1989

 • 1/89 Finnish Cardiovascular Research. A Critical Evaluation
 • 2/89 Terttu Luukkonen: Publication and Citation Performance of Finnish Cardiovascular Groups
 • 3/89 Tapio Vaherva - Tiina Renko: Jatkuva koulutus tutkimuskohteena
  4/89 Valtion ympäristötieteellinen toimikunta 1986-1988/The Research Council for the Environmental Sciences
 • 5/89 Kolmas kansallinen humusseminaari
 • 6/89 Mauri Pimiä: Tutkijankoulutuksen tarvearvio vuoteen 2000
 • 7/89 Ympäristöbiotekniikan tutkimuksen kehittämistarpeet Suomessa
 • 8/89 Ympäristötaloustutkimuksen ja -koulutuksen kehittäminen
 • 9/89 Conference on Climate and Water, Volumes 1&2
 • 10/89 Arto Halinen: Selvitys vuonna 1988 Suomen korkeakouluissa väitelleiden jatko-opintojen rahoituksesta 

1988

 • 1/88 Helsingin yliopiston assistenttikunta. Selvitys assistenttien ikä- ja tutkintorakenteesta, vaihtuvuudesta ja sijoittumisesta vuosina 1982-1986 sekä vertailua vuosiin 1975-1981. Arto Halinen ja Teuvo Räty. (ISBN 951-715-211-6; ISSN 0358-9153)
 • 2/88 Evaluation of research in forest regeneration in Finland. Metsänuudistamistutkimuksen arviointi. (ISBN 951-715-213-2; ISSN 0358-9153)
 • 3/88 Professoritulpasta tutkijapulaan? Teuvo Räty. (ISBN 951-715-2140; ISSN 0358-9153)
 • 4/88 Symposium on the hydrology of wetlands in temperate and cold regions (ISBN 951-715-215-9; ISSN 0358-9153)
 • 5/88 Symposium on the hydrology of wetlands in temperature and cold regions - vol. 2 (ISBN 951-715-218-3; ISSN 0358-9153)
 • 6/88 Korkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten ulkopuolinen tutkimusrahoitus. Heidi Mikkola. (ISBN 951-715-217-5; ISSN 0358-9153)
 • 7/88 Evaluation of basic research in the energy field in Finland. Suomen Akatemian ja kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta suoritettu energia-alan perustutkimuksen arviointi Suomessa 1988. (ISBN 951-715-219-1; ISSN 0358-9153)
 • 8/88 Terveydenhuollon teknologian arvioinnin kehittämisohjelma. Valtion lääketieteellinen toimikunta. Työryhmäraportti. (ISBN 951-715-220-5; ISSN 0358-9153)
 • 9/88 Evaluation of research in environmental toxicology in Finland. Ympäristötoksikologisen tutkimuksen arviointi. (ISBN 951-715-221-3; ISSN 0358-9153)
 • 10/88 Ihmisen itsemäärääminen terveydenhuollossa. Kansanterveyden tutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-223-X; ISSN 0358-9153)
 • 11/88 Psykiatrisen terveydenhuoltotutkimuksen kehittämisohjelma. Valtion lääketieteellinen toimikunta. Työryhmäraportti (ISBN 951-715-224-8; ISSN 0358-9153)
 • 12/88 Terveyttä kaikille vuoteen 2000 -tutkimusohjelma. Valtion lääketieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-226-4; ISSN 0358-9153)
 • 13/88 Elämäntavan terveystutkimuksen tutkimusohjelma. Valtion lääketieteellinen toimikunta. Työryhmäraportti. (ISBN 951-715-227-2; ISSN 0358-9153) 

1987

 • 1/87 Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tietosuoja. Tieteen keskustoimikunnan asettaman jaoston raportti. (ISBN 951-715-199-3; ISSN 0358-9153)
 • 2/87 Yhteiskuntapolitiikkaan liittyvä tutkimus. YPP-tutkimuksen arviointiseminaari 11.3.1986. (ISBN 951-715-201-9; ISSN 0358-9153)
 • 3/87 Tutkimus hyvän vanhenemisen edistäjänä. Katsaus vanhenemisen tutkimuksen nykytilaan. Esitys vanhenemisen tutkimuksen tutkimusohjelmaksi ja tutkijakoulutuksen kehittämiseksi. Suomen Akatemia, vanhenemisen tutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-205-1; ISSN 0358-9153)
 • 4/87 Tiedeyhteisö - onko sitä? Suomen Tieteentutkimuksen Seuran Helsingissä 21.-22.3.1986 järjestämään seminaariin perustuen toimittaneet Raimo Lehti ja Matti Häyry. (ISBN 951-715-206-X; ISSN 0358-9153)
 • 5/87 Science Policy. Studies from a Small Country Perspective. Edited by Veronica Stolte-Heiskanen. (ISBN 951-715-207-8; ISSN 0358-9153)
 • 6/87 Skitsofrenian hoito. Konsensuskokous 26.-28.10.1987. Behandling av schizofreni. Konsensuskonferens 26-28.10.1987. (ISBN 951-715-209-4; ISSN 0358-9153)

1986

 • 1/86 Science Policy in Finland - Studies and Documents 2. (ISBN 951-715-186-1; ISSN 0358-9153)
 • 2/86 Evaluation of Basic Research in Automation Technology in Finland. Suomen automaatiotekniikan perustutkimuksen arviointi. (ISBN 951-715-188-8; ISSN 0358-9153)
 • 3/86 Lääketieteellisen teknologian arviointi. Toimenpidesuositukset ja katsaus nykytilanteeseen Suomessa. Työryhmäraportti. Toim. Jari Kankaanpää, Anna-Liisa Kauppila ja Seppo Hongisto. (ISBN 951-715-190-X; ISSN 0358-9153)
 • 4/86 Katsaus kotitalous- ja kuluttaja-alan ajankohtaisiin tutkimustarpeisiin 1985. Osa 1.
  Työryhmän muistio. Osa II. Kotitalous- ja kuluttajatutkimuksen tavoitteet ja tulevaisuus; Espoon Matinkylässä 18.-19.11.1985 pidetyn seminaarinaineisto. (ISBN 951-715-191-8; ISSN 0358-9153)
 • 5/86 Evaluation of Scientific Research in Hydrobiology in Finland. Suomen hydrobiologisen tutkimuksen kansainvälinen arviointi. (ISBN 951-715-192-6; ISSN 0358-9153)
 • 6/86 Työntutkimuksen päivät 14.-15.3.1985. Seminaariraportti. Työelämän ja työolojen tutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-193-4; ISSN 0358-9153)
 • 7/86 Tekniikka, tiede ja yhteiskunta. Seminaariraportti Oulussa 29.-30.3.1985 pidetyn seminaarin pohjalta. Toim. Juha Manninen, Ilkka Niiniluoto ja Jukka Nykyri. (ISBN 951-715-194-2; ISSN 0358-9153)
 • 8/86 Tieteellinen toimitus- ja julkaisuyhteistyö. Seminaari Lammilla 23-24.10.1984. Cooperation in science editing and publishing. A seminar at Lammi 2rd to 24th October, 1984. (ISBN 951-715-195-0; ISSN 0358-9153)
 • 9/86 Tutkimus ja kasanterveys 1986. Vanhenemisen ja vanhuuden tutkimus. Osa I. (ISBN 951-715-197-7; ISSN 0358-9153)
  10/86 Tutkimus ja kansanterveys 1986. Vanhenemisen ja vanhuuden tutkimus. Osa II. (ISBN 951-715-198-5; ISSN 0358-9153) 

1985

 • 1/85 Kliinisen tutkimuksen seminaariraportti. Valtion lääketieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-171-3; ISSN 0358-9153)
 • 2/85 Tieteen historia ja tieteen edistyminen. Toim. Erkki Kaukonen, Juha Manninen ja Veli Verronen. Suomen Akatemian tieteentutkimuksen yhteistyöryhmä. (ISBN 951-715-172-1; ISSN 0358-9153)
 • 3/85 Humusseminaari. Seminaariraportti. Valtion ympäristötieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-173-X; ISSN 0358-9153)
 • 4/85 Matematiikka Suomessa 1984. Valtion luonnontieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-176-4; ISSN 0358-9153)
 • 5/85 Evaluation of Scientific Research in Finland in Experimental Nuclear and High-Energy Physics. Kokeellisen ydin- ja suurenergiafysiikan arviointi. (ISBN 951-715-177-2; ISSN 0358-9153)
 • 6/85 Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen hyödyntäminen poliittis-hallinnollisessa päätöksenteossa. Osmo Lampinen. (ISBN 951-715-180-2; ISSN 0358-9153)
 • 7/85 Kansallinen ilmastokokous 28.-30.8.1985. Valtion luonnontieteellinen toimikunta/WCP-työryhmä. (ISBN 951-715-184-5; ISSN 0358-9153) 

1984

 • 1/84 Biologinen tutkimus metsien hoidon suuntaajana. Seminaariraportti. Valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-164-0; ISSN 0358-9153)
 • 2/84 Rakennetun ympäristön tutkimus. Seminaariraportti. Valtion ympäristötieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-165-9; ISSN 0358-9153)
 • 3/84 Science Studies and Science Policy. Proceedings of a Finnish-Bulgarian Symposium. Edited by Erkki Kaukonen and Veronica Stole-Heiskanen. (ISBN 951-715-166-7; ISSN 0358-9153)
 • 4/84 Luonnonmukainen viljely ja luonnonmukaiset tuotteet. Seminaariraportti. Valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta ja ympäristötieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-167-5; ISSN 0358-9153)
 • 5/84 Ilmasuojelun tutkijaseminaari. Lammin biologinen asema 3.-4.5.1984. Seminaariraportti. Toimittanut Kari Karhula. Valtion ympäristötieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-168-3; ISSN 0358-9153)
  6/84 Tapaturmatutkimuksen 2. kansallinen tutkijakokous 10.-11.11.1983. Seminaariraportti. Toimittaneet Risto Honkanen ja Aino-Sisko Pilli-Sihvola. Valtion lääketieteellinen toimikunta. Kansanterveyden tutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-169-1; ISSN 0358-9153) 

1983

 • 1/83 Metsikön varhaiskehityksen dynamiikka. Seminaariraportti. Valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-146-2; ISSN 0358-9153)
 • 2/83 Metsäteknologia ja ympäristö. Seminaariraportti. Ympäristöntutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-147-0; ISSN 0358-9153)
 • 3/83 Ilman epäpuhtauksien vaikutukset metsäekosysteemeihin. Seminaariraportti. Suomen Akatemian ympäristöntutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-148-9; ISSN 0358-9153)
 • 4/83 Tieteelliset perinteet toisen maailmansodan jälkeen. Seminaariraportti. (ISBN 951-715-149-7; ISSN 0358-9153)
 • 5/83 Jäteaineiden käsittely ja käyttö kasvintuotannossa. Toim. DI Raimo Lilja. Suomen Akatemian ympäristötutkimuksen jaosto; Maj ja Tor Nesslingin Säätiö. (ISBN 951-715-150-0; ISSN 0358-9153)
 • 6/83 Science Policy in Finland. Studies and Documents 1. Suomen Akatemia. (ISBN 951-715-151-9, ISSN
 • 7/83 Evaluation of Scientific Research in Finland. Inorganic Chemistry. Epäorgaanisen kemian perustutkimuksen arviointi. (ISBN 951-715-161-6; ISSN 0358-9153)
 • 8/83 Tieteentutkimuksen tila ja tulevaisuus. Seminaariraportti. Toim. Suomen Akatemian Tieteentutkimuksen yhteistyöryhmä. (ISBN 951-715-163-2; ISSN 0358-9153)

1982

 • 1/82 Hallinto ja kansalaiset 1980-luvulla. Seminaariraportti. Toim. Markku Kiviniemi ja Jarmo E.J. Laine. Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta, valtiovarainministeriön järjestelyosasto. (ISBN 951-715-133-0; ISSN 0358-9153)
 • 2/82 Energia-alan jatkokoulutus. Lammilla 17.-18.2.1981 pidetyn seminaarin raportti. Koonnut Leo Suomaa. Energia-alan jatkokoulutustyöryhmä. (ISBN 951-715-134-9; ISSN 0358-9153)
 • 3/82 Proceedings of the Nordic Expert Meeting on Water Quality Models in Water Management. Hanasaari Cultural Centre Helsinki, Finland, November 9-11, 1981. National Committee of Finland for the International Hydrological Program of the UNESCO (IHP) and National Board of Waters, Finland. (ISBN 951-715-135-7; ISSN 0358-9153)
 • 4/82 Tapaturmatutkimus ja tapaturmien rekisteröinti Suomessa. Seminaariraportti. Toim. Risto Honkanen ja Aino-Sisko Pilli-Sihvola. Valtion lääketieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-137-3; ISSN 0358-9153)
 • 5/82 Days of Hungarian Science. Finland, August 27-September 3, 1981. The Academy of Finland (ed.). Hungarian Academy of Sciences, Budapest. (ISBN 951-715-139-X; ISSN 0358-9153)
 • 6/82 Torjunta-aineiden haitat ja vaarat. Seminaariraportti. Ympäristöntutkimuksen jaosto, Kasvinjalostusseura r.y., Suomen Toksikologiyhdistys r.y. (ISBN 951-715-130-6; ISSN 0358-9153)
 • 7/82 Vesistömyrkkyjen tutkimus. Seminaariraportti. Ympäristöntutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-131-4; ISSN 0358-9153) 

1981

 • 1/1981 Fysiologiset hoitomuodot ja niiden tutkimus. Fysiologisten hoitomuotojen selvityksen työryhmän raportti. Valtion lääketieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-115-2; ISSN 03568423)
 • 2/1981 yhteiskuntatieteiden tietovirrat ja suomalainen tutkija. Raportti sosiologian ja valtio-opin väitöskirjojen lähteistöstä. Pertti Rautio - Pertti Suhonen. (ISBN 951-715-116-0; ISSN 0356-8423)
 • 3/1981 Tutkimus ja kansanterveys 1980. Symposiumiraportti, osa I: yleisluennot, toim. Eino Heikkinen, Antti Ahlström, Erik Anttinen, Kalevi Pyörälä, Aino-Sisko Pilli-Sihvola. Valtion lääketieteellinen toimikunta, valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta, valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta, sosiaali- ja terveysministeriö. (ISBN 951-715-117-9; ISSN 0356-8423)
 • 4/1981 Tutkimus ja kansanterveys 1980. Symposiumiraportti, osa II: sydän- ja verisuonitautitutkimus ja ravitsemustutkimus, toim. Kalevi Pyörälä, Antti Ahlström, Aino-Sisko Pilli-Sihvola.Valtion lääketieteellinen toimikunta, valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta, valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta, sosiaali- ja terveysministeriö. (ISBN 951-715-118-7; ISSN 0356-8423)
 • 5/1981 Tutkimus ja kansanterveys 1980. Symposiumiraportti, osa III: tuki- ja liikuntaelinten sairauksien tutkimus. Toim. Eino Heikkinen, Aino-Sisko Pilli-Sihvola. Valtion lääketieteellinen toimikunta, valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta, valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta, sosiaali- ja terveysministeriö. (ISBN 951-715-119-5; ISSN 0356-8423)
  6/1981 Tutkimus ja kansanterveys 1980. Symposiumiraportti, osa IV: mielenterveystutkimus. Toim. Erik Anttinen, Aino-Sisko Pilli-Sihvola. Valtion lääketietee11inen toimikunta, valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta, valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta, sosiaali- ja terveysministeriö. (ISBN 951-715-1?0-9; ISSN 0356-8423)
 • 7/1981 Tiedettä ja tiedepolitiikkaa koskevat lehtiartikkelit Suomessa vuonna l979. Irja Peltonen. (ISBN 951-715-121-7; ISSN 0356-8423)
 • 8/1981 Tieteen keskustoimikunnan asettaman kehitysmaatutkimuksen jaoston muistio. Kehitysmaatutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-122-5; ISSN 0356-8423)
 • 9/1981 Ympäristöntutkimuksen jaoston toimintaohjelma. Ympärisöntutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-123-3; ISSN 0358-9153)
 • 10/1981 Tieteen keskustoimikunnan tutkimuseettisen jaosto 

1980

 • 1/1980 Biomassan käyttö energian tuotantoon. Valtion luonnontieteellinen ja valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta. Seminaariraportti. Helsinki 1980. (ISBN 951-715-096-2; ISSN 0356-8423)
 • 2/1980 Lääketieteellisen tutkimuksen kehittäminen Suomessa 1980-luvulla. Valtion lääketieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-097-0; ISSN 0356-8423)
 • 3/1980 Terveydenhuoltotutkimuksen työryhmän muistio. Valtion lääketieteellinen toimikunta, kansantcrveyden tutkimuksen painoalajaosto. (ISBN 915-715-098-9; ISSN 0356-8423)
 • 4/1980 Terveydenhuoltotutkimuksen kehittämisseminaari 22.3.1979. Valtion lääketieteellinen toimikunta, kansanterveyden tutkimuksen painoalajaosto. (ISBN 951-715-099-7; ISSN 0356-8423)
 • 5/1980 Elämäntavan terveystutkimuksen työryhmän muistio. Valtion lääketieteellinen toimikunta, kansanterveyden tutkimuksen painoalajaosto. (ISBN 951-715-100-4; ISSN 0356-8423)
 • 6/1980 Elämäntavan terveystutkimuksen seminaari 9.-10.4.1979. Valtion lääketieteellinen toimikunta, kansanterveyden tutkimuksen painoalajaosto. (ISBN 951-715-101-2; ISSN 0356-8423)
 • 7/1980 Lapsi ja tutkimus. Seminaari raportti. Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-102-0; ISSN 0356-8423)
 • 8/1980 Ihmiskuva lääketieteessä. Seminaari helmikuussa 1979. Valtion humanistinen ja lääketieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-103-9; 0356-8423)
 • 9/1980 Suomen tieteellisen tutkimuksen ja tiedeinstitutioiden historia. Bibliografia vuosina 1917-1979 ilmestyneestä kirjallisuudesta. Paavo Löppönen - Maria Wiman. (ISBN 951-715-104-7; ISSN 0356-8423)
  10/1980 Valtion maatalous-metsätieteellisen toimikunnan lähiajan kehittämisohjelma . Valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta . (ISBN 951-715-105-5; ISSN 0356-8423)
 • 11/1980 Research on Health Research. Proceedings of the European Symposiums organized under the auspices of the European Medical Research Councils. Editors; Eino Heikkinen, Hannu Vuori, Tuula Laaksovirta and Pia Rosenqvist. (ISBN 951-715-106-3; ISSN 0356-8423)
 • 12/1980 Selvitys tieteellisen julkaisutoiminnan rakenteesta Suomessa vuosina 1962, 1972 ja 1976. Maija-Liisa Toikka. (ISBN 951-715-108-X; ISSN 0356-8423)
 • 13/1980 Tulevaisuuden tutkimuksen edistäminen. Tulevaisuuden tutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-109-8; ISSN 0356-8423)
 • 14/1980 Selvitys jatkotutkintojen määrästä 1970-luvulla ja tarpeesta 1980-luvulla. Leena Barros. (ISBN 951-715-110-1; ISBN 0356-8423)
 • 15/1980 Biologisen torjunnan kehittäminen maataloudessa ja puutarhataloudessa. Seminaariraportti. Valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-111-X; ISSN 0356-8423)
 • 16/1980 Tiedotusopin tutkijaseminaari 30.3.1979. Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-112-8; ISSN 0356-8423)
 • 17/1980 Synktrotronisäteilyn käyttö tutkimuksessa, Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi 29.5.1980. Seminaariraportti, toim. Pekka Suortti ja Turkka Tuomi, Valtion luonnontieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-113-6; ISSN 0356-8423)
 • 18/1980 Mielenterveystutkimuksen tutkijaseminaari: Vuorovaikutustutkimuksen lähtökohdat ja menetelmät, Espoo 24.-25.4.1980. Seminaariraportti, toim. Maila Upanne. Valtion lääketieteellinen toimikunta, valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta, Suomen Mielenterveysseura. (ISBN 951-715-114-4; 155N 0356-8423) 

1979

 • 1/1979 Metaaniseminaari 3. 1. 1979. Valtion luonnontieteellinen toimikunta . (ISBN 951 -715-083-0; ISSN 0356-8423)
 • 2/1979 Mielenterveystutkimuksen tutkimuspoliittinen seminaari . Valtion lääketieteellinen toimikunta, Helsinki 1979 . ( ISBN 951 -715084-9; ISSN 0356-8423 )
 • 3/1979 Sosiaalitieteellinen tutkimus Suomessa . Pasi Falk ; Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta . ( ISBN 951 -715-085-7; ISSN 0356-8423)
 • 4/1979 Sixth Meeting of Experts on The Water Balance of the Baltic Sea. 30 January-2 February 1979, Espoo. National Comittee of Finland for the IHP, Helsinki 1979. (ISBN 951-715-086-5; ISSN 0356-8423)
 • 5/1979 Valtion projektikohtainen tutkimusrahoitus vuonna 1977. Tilastollinen katsaus ja luettelo muualla kuin rahoittavissa virastoissa suoritetuista tutkimushankkeista. Teuvo Räty, Helsinki 1979 . ( ISBN 951 -715-087-3 ; ISSN U356-8423 )
 • 6/1979 Tieteen edistymisen ongelmia. Seminaariraportti, toim. Paavo Löpponen, Helsinki 1979. (ISBN 951-715-088-1; ISSN 0356-8423)
 • 7/1979 Hammaslääketieteellinen tutkimus Suomessa 1973-78. Valtion lääketieteellisen toimikunnan työryhmän raportti 1979, Helsinki 1979. (ISBN 951-715-089-X; ISSN 0356-8423)
 • 8/1979 Seminaari tieteellisten kirjasto- ja informaatiopalvelujen kehittämistarpeesta, Helsinki 3.5.1979. Suomen Akatemia Tieteellisen informoinnin neuvosto. (ISBN 951-715-090-3; ISSN 0356-8423)
 • 9/1979 Tähtitiedettä exercitii causa. Raimo Lehti. (ISBN 951-715091-1; 0356-8423)
 • 10/1979 Työpsykologisen tutkimuksen kehittäminen 1980-luvulla; Valtion teknistieteellinen toimikunta, työpsykologia- ryhmä. (ISBN 951-715-094-6; ISSN 0356-8423)
 • 11/1979 Tiede, tutkimustoiminta ja tieteidenvälisyys. Marja Alestalo. (ISBN 951-715-095-4; ISSN 0356-8423)

1978

 • 1/1978 Ihmisen elinympäristön suunnitteluun liittyvä tekninen tutkimusseminaari Lammilla 16-17. 11. 1977-Valtion teknistieteellinen toimikunta (ISBN 951-715-072-5)
 • 2/1978 Teoreettisen biologian seminaari, Lammi 12-13.12.1977 Valtion luonnontieteellinen toimikunta (ISBN 951-715-073-3)
 • 3/1978 Kotimaisten luonnonvarojen hyödyntäminen, Seminaariraportti. Valtion luonnontieteellinen toimikunta, Valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta, Valtion teknistieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-074-1)
 • 4/1978 Hallinnontutkimusseminaari, Espoo, Otaniemi, 11.5.1978. Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta, hallinnon tutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-075-X; ISSN 0356-8423)
 • 5/1978 Hallinnon tutkimuksen kehittämisohjelma. Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta, hallinnon tutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-076-8; ISSN 0356-8423)
 • 6/1978 Muistio soveltavan kansantaloustieteellisen tutkimuksen kehittymisestä. Tieteen keskustoimikunta, kansantaloudellisen tutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-077-6; ISSN 0356-8423)
 • 7/1978 Koulutustutkimusseminaari 5.5.1978. Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta, koulutustutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-078-4; ISSN 0356-8423)
 • 8/1978 Terveystutkimuksen kansainvälinen yhteistyö. Valtion lääketieteellinen toimikunta, Helsinki 197ß. (ISBN 951-715-079-2; ISSN 0356-8423)
 • 9/1978 Tutkimusryhmien organisaatio ja tuloksellisuus. Raportti TYTT-seminaarista 4. 10. 1978, Helsinki 1978. (ISBN 951-715-082-2; ISSN 0356-8423)

1977

 • 1/1977 Koulutustutkimuksen kehittämisohjelma. Tieteen keskustoimikunta, koulutustutkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-053-9)
 • 2/1977 Tutkimuksen tuloksellisuuden mittaaminen metodisena ongelmana. Elli Ojaluoto. (ISBN 951-715-055-5)
 • 3/1977 Suomen osallistuminen kansainväliseen tieteelliseen yhteistyöhön. (ISBN 951-715-056-3)
 • 4/1977 Proceedings of the international seminar on science studies. January 11-14, 1977 Espoo. Edited by Paavo Löppönen. (ISBN 951-715-057-1)
 • 5/1977 Kansanterveyden painoaluetutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 1978-82. Kansanterveyden tutkimusjaosto. (ISBN 951-715-058-X)
 • 6/1977 Työsuojelututkimuksen tutkijaseminaari, työsuojelututkimuksen jaosto. (ISBN 951-715-059-8)
 • 7/1977 Biolääketieteellisen tutkimuksen nykytila, keskeiset ongelmat ja kehittäminen Suomessa. Valtion lääketieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-061-X)
 • 8/1977 Kliinisen tutkimuksen nykyolosuhteet ja toimenpiteet toimintaedellytysten parantamiseksi. Valtion lääketieteellinen toimikunta. (ISBN 951-715-U63-6)
 • 9/1977 Aluepoliittisen tutkimuksen kehittäminen. Tieteen keskustoimikunta, aluepoliittisen tutkimuksen jaosto (ISBN 951-715-064-4)
 • 10/1977 Humanistinen tutkimus ja maakunta. Valtion humanistisen toimikunnan seminaari Joensuussa 26-27.11.1976. (ISBN 951-715-065-2)
 • 11/1977 Valtion tutkimusmenot vuosina 1970-1977. Teuvo Räty. (ISBN 951-715-066-0)
 • 12/1977 Katsaus muutamien OECD-maiden 60- ja 70-lukujen tiedepolitiikkaan: I Tieteen keskushallinto, II Tutkimusrahoitus. Terttu Luukkonen-Gronow . (ISBN 951-715-067-9)
 • 13/1977 Keskipitkän tähtäyksen toimintasuunnitelma vuosille 1977-81. (ISBN 951-715-052-0)
 • 14/1977 Suunnittelumaantieteellisen tutkimuksen seminaari - Lammin biologinen asema 20.-21.10.1977. (ISBN 951-715-070-9)
 • 15/1977 Tuki- ja liikuntaelinten tautien tutkimusseminaari-Espoo 14.10.1977. Valtion lääketieteellinen toimikunta Helsinki 1977. (ISBN 951-715-071-7) 

1976

 • Cultural change in Finland during the period oF industrialization Proposal for a ultidisciplinary priority area programme by the Research Council for Humanities (ISBN 951-715-040-7)
 • Valtion humanistisen toimikunnan tieteenalojen tutkimuksen kehittämisohjelma (ISBN 951-715-044-X)
 • Maatalous-metsätieteellisen toimikunnan lähiajan toimintasuunnitelma (ISBN 951-715-048-2)
 • Mielenterveystutkimuksen tausta, nykytila ja tehtäväkenttä Suomessa (ISBN 951-715-051-2)
 • Sidekudoksen sekä tuki- ja liikuntaelinten tutkimus Suomessa 1975. Sidekudostutkijat - Bindvävsforskare r.y. Liite valtion lääketieteellisen toimikunnan Tuki- ja liikuntaelinten tutkimuksen työryhmän muistioon
  Tuki- ja liikuntaelinten tautien tutkimuksen nykytila ja tutkimustavoitteet. Valtion lääketieteellinen toimikunta ( ISBN 951-715-050-4)
 • Työelämän tutkimuksen työryhmän mietintö. Tieteen keskustoimikunta, työsuojelututkimuksen jaosto
 • Työsuojeluteknologista tutkimusta suunnitelleen työryhmän mietintö. Tieteen keskustoimikunta , työsuojelututkimuksen jaosto
 • Työolojen tutkimisen teoreettisia lähtökohtia. Teoreettista työsuojelututkimusta suunnitelleen työryhmän mietintö. Tieteen keskustoimikunta, työsuojelututkimuksen jaosto
 • Valtion humanistisen toimikunnan kulttuurintutkimuksen metodiseminaari Jyväskylän yliopistossa 8.-9.5.1975 (ISBN 951-715-043-1)
 • Valtion humanistisen toimikunnan kulttuurintutkimuksen esitutkimusseminaari Tampereen yliopistossa 26.3.1976 (ISBN) 951-715-045-8)
 • Valtion humanistinen toimikunta: Humanistisen tutkimuksen merkitystä käsitellyt seminaari Oulussa 3.-4.5.1976 (ISBN 951-715-047-4)
  Ekosysteemitutkimuksen seminaari 19.-20.2.1976 Lammilla. Valtion luonnontieteellinen toimikunta
 • Terveystutkimuksen tutkijakoulutus. Seminaariraportti 10.-11.10.1975. Valtion lääketieteellinen toimikunta (ISBN 951-715-042-3)
 • Sydän- ja verisuonitautitutkimuksen seminaari Kuopiossa 12.-13.12.1975. Valtion lääketieteellinen toimikunta (ISBN 951-715-049-0)
 • Raportti valtion teknistieteellisen toimikunnan järjestämistä seminaareista Lammilla 22.-23.1. 1976 ja Otaniemessä 24.3. 1976
  Meteli-projektin arviointiseminaari Jyväskylässä 9.4.1996. Raportti seminaaripuheenvuoroista. Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta
  Suomen Akatemian ja Suomen Akatemian tutkijayhdistyksen tutkijan asemaa selvittävä seminaari 13.5.1976 (ISBN 951-715-046-6)
 • Meluntorjunnan esitutkimus Tapio Lahti
 • Esitutkimusraportti "Ilman saasteiden vaikutustutkimus Suomessa". Valtion luonnontieteellinen toimikunta, Satu Huttunen
 • Työn kuormittavuuden, rasittavuuden, kuluttavuuden ja voimaperäisyyden sekä työvoiman kulumisen ja uusintamisen käsitteitä selventävä ja niiden tarkoittamien ilmiöiden tieteellistä tarkastelua hahmoittava esitutkimus. Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta, Kaisa Kauppinen-Toropainen
  Yksityisen sektorin tutkimustoiminnasta. TUTKA-projektin raportti 3. (ISBN 951-715-042-3)
 • Linkomiehen komiteasta uuteen Akatemiaan. Valtion tieteellisten toimikuntien 1960-luku. Jaakko Paavolainen
 • Kertomus Suomen Akatemian toiminnasta 1975
 • Luettelo Suomen Akatemian tutkimushankkeista 1975. Valtion humanistinen toimikunta
 • Luettelo Suomen Akatemian tutkimushankkeista 1975. Valtion lääketieteellinen toimikunta
 • Luettelo Suomen Akatemian tutkimushankkeista 1975. Valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta
 • Luettelo Suomen Akatemian tutkimushankkeista 1975. Valtion teknistieteellinen toimikunta
 • Luettelo Suomen Akatemian tutkimushankkeista 1975. Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta

1975

 • Tarmo Lemola - Teuvo Räty - Esko Vesikansa: Valtion tutkimusmenot vuosina 1970-1975. TUTKA-projektin raportit (ISBN 951-715-020-2)
 • Löppönen Paavo: Tieteen tutkimus -muistio (ISBN 951-715-021-0)
 • Kulttuurin muutos teollistuvassa Suomessa. Valtion humanistisen toimikunnan esitys monitieteiseksi painopisteohjelmaksi (ISBN 951-715-022-9)
 • Koulutustutkimus, Raportti seminaarista (ISBN 951-715-025-3)
 • Kertomus tieteen keskustoimikunnan ja valtion tieteellisten toimikuntien toiminnasta 1974, lyhennettynä (ISBN 951-715-025-3)
 • Luonnontieteellisen toimikunnan ohjelma (ISBN 951-715-026-1)
 • Teknillistieteellisen toimikunnan ohjelma (ISBN 951-715-027-1)
 • Ympäristömyrkkytutkimus Suomessa ( ISBN 951-715-028-8 )
 • Suomen osallistuminen Man and Biosphere-ohjelmaan. MAB-toimikunnan laatima kansallinen ohjelma (ISBN 951-715-029-6)
 • Vaajama Pentti: Ilmansuojelun esitutkimus (ISBN 951-715-030-X)
 • Lemola-Räty-Vesikansa: Governmental science policy in Finland. Raport on the Finnish Science administration, financien and polices (ISBN 951-715-031-8)
 • Lemola-Räty-Vesikansa: Valtion tiedepolitiikka (ISBN 951-715-032-6)
 • Ympäristönsuojelua ja luonnonvaroja ja ympäristöä säästävien menetelmien ja tuotteiden kehittämistä koskeva tutkimus . KT-suunnitelma vuosille 1977-1981 (ISBN 951-715-033-4)
 • Sydän- ja verisuonitautitutkimuksen nykytila ja tutkimustavoitteet (ISBN 951-715-034-2)
 • Demokratian ja tasa-arvoisuuden toteutumista selvittävän tutkimuksen
  keskeiset suunnat vv. 1977- 1981 (ISBN 951-715-035-0)
 • Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen alustava kehittämissuunnitelma vuosille 1977-81 (ISBN 951-715-036-9)
 • Suomen Akatemian toiminnan lähitavoitteet (ISBN 951-715-037-7)
 • Työsuojelututkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 1977 (ISBN 951-715-038-51)
 • Kansanterveyden tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 1977-1981 (ISBN 951-715-039-31) 

1974

 • Elli Ojaluoto: Selvitys Suomen Akatemian rahoittamista tieteidenvälisistä tutkimuksista 1962-1972 (ISBN 951-715012-1)
 • Ehdotus geneettisten luonnonvarojen suojelemiseksi. Tieteen keskustoimikunnan asettaman geenipankkijaoston mietintö ( ISBN 951 -715-013-x; ilmestynyt myös ruotsiksi )
 • Tieteen keskustoimikunnan elektroniikkajaoston mietintö (ISBN 951-715-014-e)
 • Ympäristöntutkimuksen toimintaohjelma. Tieteen keskustoimikunnan ympäristöntutkimusten jaosto (ISBN 951-715-015-6)
 • Kertomus tieteen keskustoimikunnan ja valtion tieteellisten toimikuntien toiminnasta 1973 (ISBN 951-715-016-4)
 • Valtion humanistinen toimikunta: Ihminen ja kulttuuri suomalaisessa yhteiskunnassa. Esitys tieteidenväliseksi kulttuurintutkimuksen painoalaksi vuosille 1975-1980 (ISBN 951-715-017-2)
 • Terttu Luukkonen-Gronow: Suomen tutkimuksen organisaatiosta ja tutkimuspoliittisista kehityslinjoista viime vuosina (ISBN 951-715-019-9, ruotsinkielinen 951-715-018-0)
 • Valtion lääketieteellinen toimikunta 1971-1973

1973

 • Central board of Research Councils. Programme of Science Policy
 • Juha Partanen: Informaatiopolitiikka
 • Luonnontieteellisen tutkimuksen runko-ohjelma. Valtion luonnontieteellinen toimikunta 1973
 • Kertomus tieteen keskustoimikunnan ja valtion tieteellisten toimikuntien toiminnasta 1972
 • Teknillisen tutkimuksen kehittäminen Suomessa 1970-luvulla. Valtion teknillistieteellinen toimikunta 1971-1973
 • Tarmo Lemola: Korkeakoulujen jatko-opiskelijat keväällä 1973
 • Esko Vesikansa ja Tarmo Lemola: Muistio jatkokoulutuksen kehittämisestä 1970-luvulla
Senast ändrad 5.1.2018
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »