FI EN
Finlands Akademi stärker sin förbindelse till hållbar utveckling

Finlands Akademi stärker sin förbindelse till hållbar utveckling

31.5.2018

I februari beslutade Finlands Akademis styrelse att förnya Akademins förbindelse till att främja hållbar utveckling.

”Målet med hållbar utveckling är i första hand att förbättra människors välbefinnande och samhällets hållbarhet. Forskningsbaserad kunskap är en nödvändig förutsättning för hållbar utveckling och för att säkerställa framtida generationers välfärd. Akademin finansierar forskning inom samtliga vetenskapsgrenar och främjar på så sätt förverkligandet av hållbar utveckling”, förklarar Laura Raaska, som har deltagit i beredningen av Akademins förbindelse till hållbar utveckling. Raaska är direktör för enheten för biovetenskap och miljöforskning.

Syftet är att bättre synliggöra principerna om hållbar utveckling genom att be de sökande i lämpliga fall att beskriva hur projektet stöder principerna. Detta beskrivs som en del av beskrivningen av projektets genomslag. Hållbar utveckling blir emellertid inte ett finansieringskriterium.

Första förbindelsen år 2015

Finlands Akademis första förbindelse till hållbar utveckling färdigställdes 2015. Då inriktades den på beredningen, utförandet och uppföljningen av akademiprogram. Enligt Laura Raaska var tanken då att principerna för hållbar utveckling syns lättare inom akademiprogram tack vare deras tematiska fokusområden. Som exempel kan nämnas akademiprogrammet för det arktiska området (ARKTIKO) och akademiprogrammet BioFuture2025. Nu vill Akademin att beskrivningar av hållbar utveckling i lämpliga fall ska ingå i ansökningar inom samtliga bidragsformer.

Raaska påpekar att forskarna och deras forskning ofta redan stöder hållbar utveckling, men att de kanske inte kommer ihåg att nämna det även om kopplingen är uppenbar. Nu vill Akademin att forskarna i allt högre grad prioriterar kopplingen till hållbar utveckling.

”Vi skulle gärna se att forskarna beaktade principerna för hållbar utveckling redan i ansökningsskedet. Akademin vill uppmuntra forskarna att berätta hur deras forskning befrämjar hållbarhet”, säger Raaska.

Grundar sig på FN:s mål

Finlands Akademis förbindelse har lagts ut på en särskild webbplats, sitoumus2050.fi, som upprätthålls av statsrådets kansli. På webbplatsen finns redan drygt 800 olika förbindelser. FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling har varit starkt närvarande inom EU:s verksamhet, bl.a. inom Horisont 2020-programmet, initiativen till gemensam programplanering (JPI) och beredningen av det nionde ramprogrammet. Finlands mål överensstämmer med FN:s mål. Inom forskningen har hållbar utveckling tagits upp särskilt inom JPI-initiativen, initiativen för gemensam programplanering. Finlands Akademi deltar aktivt bl.a. i Water JPI-initiativet (Water Challenges for Changing World), där hållbar utveckling är en fast förankrad del.

Norges forskningsråd har utarbetat en egen strategi för hållbar utveckling som innehåller fokusområden där forskningsrådet särskilt vill främja principerna för hållbar utveckling.  Forskningsrådet förverkligar principerna aktivt inom sina forskningsprogram. I Norge är man också intresserade av hur Finland mäter förverkligandet av hållbar utveckling.

Finland deltar för fjärde gången i europeiska veckan för hållbar utveckling från den 30 maj till den 3 juni. Statsrådets kansli upprätthåller en webbplats med information om hållbar utveckling och det samhälleliga åtagandet.

Ursprunglig text på finska: Leena Vähäkylä
Foto: Anita Westerback

Senast ändrad 31.5.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »