FI EN

Kontaktinformation och fakturering

Kontaktinformation

Hagnäskajen 6
PB 131
00531 Helsingfors
Tfn (växel): 0295 335 000
Registratorskontoret: 0295 335 049
Fax: 0295 335 299
E-postadresser: fornamn.efternamn@aka.fikirjaamo@aka.fi

Öppettid: vardagar 8.00–16.15

Sök medarbetare

Fakturering

Denna information om fakturering gäller inte utbetalning av forskningsfinansiering. Mer information om utbetalning finns på vår webbplats under Utbetalning av finansiering.

Finlands Akademi tar emot enbart nätfakturor. Vi tar också emot elektroniska bilagor till fakturor. Vi rekommenderar att du skickar bilagorna i pdf-format. Fakturor som skickas som e-postbilagor är inte nätfakturor.

Om du inte har ett system för att skicka nätfakturor kan du sammanställa fakturan via Postens Nätverk-tjänst eller Basware Supplier Portal.

Anvisningar om hur du loggar in på och använder nätfaktureringstjänsten fås via verkkolaskutus@palkeet.fi.

Postens Nätverk-tjänst är en webbaserad lösning som är avsedd för småföretagare. Posten erbjuder stöd för användningen av tjänsten via e-post (gratis) och per telefon (avgiftsbelagd).

Basware Supplier Portal lämpar sig för såväl finländska fakturerare som utländska företag. Tjänsten stöder fakturering från många länder och finns i många språkversioner. Basware erbjuder stöd via telefon på finska (0295 563 700, endast från Finland).

  • Finlands Akademis nätfaktureringsadress/EDI-kod: 003702458939
  • OpusCapita Solutions Ab:s förmedlarkod: E204503
  • Finlands Akademis FO-nummer: 0245893-9
  • Momsnumret: FI02458939

Obs! EDI-koden ovan används inte vid begäran om utbetalning i fråga om Akademins forskningsfinansiering.

Vid fakturering av tjänste- och varuupphandling används ett betalningsvillkor på 21 dagar i enlighet med Finansministeriets allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling, om man inte har överenskommit om en annan betalningstid.

Av fakturan ska klart framgå det ansvarsområde eller den person vid Finlands Akademi som ansvarar för beställningen så att fakturan kan riktas till rätt ansvarsområde.

Mer information gällande nätfakturering: 

Senast ändrad 18.12.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »