FI EN

Förvaltningsämbetet


Finlands Akademis förvaltningsämbete består av två verksamhetsområden: forskningstjänster och gemensamma tjänster. Verksamhetsområdena består i sin tur av totalt tio ansvarsområden.

Verksamhetsområdet för forskningstjänster har tre ansvarsområden som bistår de tre forskningsråden, ett ansvarsområde som bistår rådet för strategisk forskning och ett ansvarsområde för utveckling av forskningsfinansiering. Dessutom finns ett separat ansvarsområde för strategisk planering och analys. Verksamhetsområdet för gemensamma tjänster består av ansvarsområdena för förvaltning, ekonomi, dataadministration och kommunikation.

Förvaltningsämbetet bereder och verkställer de beslut som styrelsen, forskningsråden, kommittén för forskningens infrastrukturer, rådet för strategisk forskning, sektionerna och generaldirektören fattar samt utarbetar de avtal som dessa beslut förutsätter.

Förvaltningsämbetet leds av en generaldirektör tillsammans med två överdirektörer. Överdirektören för förvaltning svarar för Akademins förvaltningsverksamhet och dess utveckling. Överdirektören för forskning svarar för Akademins forskningspolitiska planering och forskningsfinansieringens utveckling.

Förvaltningsämbetet med dess ca 140 anställda svarar för Akademins förvaltning, beredningen och föredragningen av de ärenden som styrelsen och de vetenskapliga forskningsråden ska behandla samt för verkställandet av fattade beslut. Förvaltningsämbetet gör också olika forskningspolitiska utredningar och planer samt deltar i flera nationella och internationella arbetsgruppers verksamhet.

Sök medarbetare

Organisationsschema

Förvaltningsämbetet

Senast ändrad 17.8.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »