FI EN

Finlands Akademi i korthet


Finlands Akademi finansierar högklassig och ansvarsfull forskning som har stort genomslag. Vi stöder även nyttiggörandet av forskningens resultat för samhällets bästa. Vi tar fram högkvalitativa data och analyser samt främjar utnyttjandet av forskningskunskap inom beslutsfattande. Vi samarbetar också mångsidigt med andra aktörer inom Finlands forsknings-, utbildnings- och innovationssystem.

Våra uppgifter:

 • bevilja finansiering för vetenskaplig forskning, forskarutbildning och förbättring av forskningens premisser på basis av öppen konkurrens
 • verka som sakkunnig inom finländska och internationella samarbetsnätverk
 • insamla och analysera data om vetenskapen och forskningen
 • genomföra andra expertuppgifter som vi får i uppdrag.

Vårt mål är att den finländska forskningen förnyas samt att den blir mångsidigare och mer internationell. Vår finansiering bidrar till att förbättra forskningsmiljöer, öka den unga forskargenerationens självständighet och främja nyttiggörandet av forskningsrön i samhället.

Internationell kollegial bedömning (dvs. peer review) av högsta kvalitet är vårt mest centrala redskap för att upptäcka den bästa och mest lovande forskningen.

Så här går det till

 • Vi tar emot ansökningar som forskare skickar (ca 4 000 ansökningar per år).
 • Vi sammankallar internationella experter till paneler som bedömer ansökningarna.
 • Medlemmar av våra forskningsråd, rådet för strategisk forskning, kommittén för forskningens infrastrukturer eller Akademins styrelse fattar finansieringsbesluten utgående från panelernas utlåtanden.
 • Beviljandegraden inom våra viktigaste bidragsformer är 10–20 procent.
 • Vi beviljar finansiering för 3–6 år, oftast för fyra eller fem år.

Våra finansieringskriterier

 • kvalitet
 • genomslag
 • förnyelse
 • mångvetenskaplig, fenomenbaserad och internationell forskning

Fördelarna med kollegial bedömning och öppen konkurrens

 • Internationell kollegial bedömning (dvs. peer review) ger en bild av forskningens kvalitet i förhållande till den internationella nivån.
 • Tack vare kollegial bedömning och öppen konkurrens kan vi bevilja finansiering till de bästa forskarna och forskargrupperna.
 • Vi kan också lättare identifiera nya initiativ.

Vi främjar även

 • förbättring av forskningsmiljöer, särskilt forskningens infrastrukturer
 • ökad självständighet av unga forskare
 • evidensbaserad policy och evidensbaserat beslutsfattande inom olika samhällsområden
 • forskningens genomslag i samhället

Academy in Brief (2017, pdf)

 

Senast ändrad 24.3.2020
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »