FI EN

Rådet för strategisk forskning


Rådet för strategisk forskning är ett organ vid Finlands Akademi som finansierar långsiktig forskning i programform vars ändamål är att finna lösningar på viktiga utmaningar i det finländska samhället.

Rådet för strategisk forskning 1.1.2019 - 31.12.2021

Ordförande

 • ordförande: professor Kimmo Nuotio, Helsingfors universitet
 • första vice ordförande: professor Christina Salmivalli, Åbo universitet
 • andre vice ordförande: forsknings- och teknologichef Anu Kaukovirta-Norja, Valio

Medlemmar

 • forskningschef Petteri Alinikula, Saab Group
 • lagstiftningsrådet Jyri Inha, finansministeriet
 • överlärare Helena Kautola, Tavastlads yrkeshögskola
 • nationalekonom Olli Kärkkäinen, Nordea
 • professor Sarianna Sipilä, Jyväskylä universitet
 • professor Reetta Toivanen, Helsingfors universitet

Rådet beslutar själv om de forskningsprojekt som beviljas finansiering och svarar för uppföljningen av projekten och utvärderingen av deras genomslagskraft. Vid valet av projekt betonas forskningens kvalitet, samhälleliga betydelse och genomslagskraft. Forskningsprogrammens huvudteman väljs av statsrådet.

Rådet har en ordförande och åtta medlemmar som alla utnämns av statsrådet. Rådet utses för tre år åt gången med möjlighet till en fortsättning på tre år.

Läs mer om den strategiska forskningsfinansieringen

Senast ändrad 22.1.2019
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »