FI EN
Vetenskapens tillstånd 2014

Vetenskapens tillstånd 2014

Universiteten ska fokusera på sina styrkeområden och göra val som öppnar nya perspektiv

Finland placerar sig ovanför genomsnittsnivån i en internationell jämförelse av vetenskapens genomslag, men avståndet till toppen har vuxit under de senaste åren. ”Vi blir allt mer efter våra referensländer. Universiteten och forskningsenheterna måste i framtiden göra klart flera val och fokusera på sina styrkeområden och de nya möjligheter de skapar. De måste också öka sitt samarbete”, konstateras det i rapporten Vetenskapens tillstånd 2014.

Finlands ställning inom vetenskapen har hållits på samma nivå genom hela 2000-talet, men samtidigt har övriga länder lyckats förbättra sina positioner.

De vetenskapliga disciplinerna i de finländska universiteten är ofta mycket små och samma disciplin kan vara representerat vid flera universitet samtidigt. ”Universiteten måste profilera sig, förtydliga sin arbetsfördelning och samarbeta mera med varandra. De bör med kännbara finansieringslösningar uppmuntras att göra rätta val”, menar Finlands Akademis generaldirektör Heikki Mannila, som också är ordförande för den styrgrupp som står bakom rapporten. Också arbetsfördelningen och samarbetet mellan universitet och forskningsinstitut bör ytterligare förbättras.

”Valen konkretiseras i synnerhet i rekryteringen av professorer, och därför är det viktigt att effektivera rekryteringsprocessen. Tumregeln ska vara att alla professurer utlyses internationellt, och de nya karriärsystemens möjligheter bör utnyttjas”, konstateras det i rapportens rekommendationer.

Också forskningens infrastrukturer är av stor betydelse för forskningen. För att utveckla infrastrukturerna krävs en hel del viktiga beslut och val.

Internationella sampublikationer har ett klart större vetenskapligt genomslag än publikationer gjorda med enbart inhemska krafter. Forskarna, forskningsorganisationerna och forskningsfinansiärerna bör i sina lösningar därför betona planmässigt och långsiktigt internationellt samarbete.

Finlands Akademi har allt sedan 1990-talet utvärderat vetenskapens tillstånd med jämna mellanrum. I år granskades universitetens och forskningsinstitutens undervisnings- och forskningspersonal, forskningsfinansieringen och det vetenskapliga genomslaget mätt med bibliometriska metoder. För första gången gjordes nu inte bara en övergripande granskning av forskningsgrenarna och situationen i hela landet utan också av universitet och forskningsinstitut. Specialteman var universitetens och forskningsinstitutens professorsrekryteringar 2010–2013 samt forskningens infrastrukturer.

Utvärderingsprojektet har resulterat i ett mångsidigt statistiskt material som forskningsorganisationer och forskningspolitiska beslutsfattare kan använda som stöd i sitt arbete. Ett sammandrag av projektet och detaljerat material finns tillgängliga på Finlands Akademis webbplats, www.aka.fi/tieteentila (på finska).

Senast ändrad 19.1.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »