FI EN
Vetenskapens tillstånd

Vetenskapens tillstånd i Finland

Finlands Akademi utvärderar vetenskapens tillstånd i Finland för att producera material som stöder landets högskolor och forskningsinstitut i deras utvecklingsarbete samt stärker kunskapsbasen för forskningspolitiken. Aktivt samarbete med och deltagande av intressegrupper spelar en viktig roll under utvärderingsprocessen, vid beredningen av material och då resultaten utnyttjas.

Inom ramen för utvärderingen publicerar Akademin regelbundet statistiska och bibliometriska analyser om forskningspersonal och forskningsfinansiering, publiceringsverksamhet, vetenskapligt genomslag och sampublicering. Analyserna görs på landsnivå samt efter disciplin och organisation. I utvärderingsarbetet ingår även fördjupade tematiska analyser.

Akademin har utvärderat vetenskapens tillstånd allt sedan slutet av 1990-talet, sedan 2012 med två års mellanrum. Den senaste rapporten publicerades 2018. Avsikten är att i fortsättningen publicera material årligen.

Senast ändrad 15.1.2020
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »