FI EN

Stärkande av universitetens profilering med konkurrensutsatt finansiering

 

Mål

Målet med detta finansieringsinstrument är att stödja och påskynda de finländska universitetens strategiska profilering för att utveckla forskningens kvalitet.

Finansieringsprinciper

Utgående från sina strategiska mål tar universiteten i ansökningarna fram konkreta planer för att utveckla forskningens kvalitet och genomslag. I planerna ska universiteten beskriva de tillämnade åtgärderna som förstärker styrkor, tematiska forskningshelheter och/eller framväxande forskningsområden och ge en klar tidtabell för planerna. I planerna ska beskrivas även hur universiteten ska genomföra arbetsfördelning och samarbete med andra universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitut, sjukvårdsdistrikt och andra aktörer.

Finansieringen räknas som ett tidsbundet utvecklingsstöd som ska användas för att finansiera de kostnader som uppkommer under övergångsfasen på grund av de ändringar som gjorts.

Finansieringen söks av universitet, varje universitet med en egen ansökan. Ansökningarna bedöms i en internationell expertpanel som organiseras av Finlands Akademi. Universitetets ledning intervjuas av panelen. Ansökningarna bedöms på basis av universitetets verksamhetsplan som helhet samt profileringsområdenas och åtgärdernas betydelse, konkretion och genomförbarhet.

Utöver expertpanelens utlåtande, beaktas den ansökta finansieringens förhållande till de planerade profileringsåtgärderna och universitetets forskningsfinansieringshelhet samt universitetets mellan- och slutrapporter om de profileringsåtgärder som finansierats i tidigare omgångar.

Nyckelbegrepp

Ett profileringsområde är ett forskningsområde eller en tematisk forskningshelhet som ett universitet ämnar utveckla enligt sin strategi. Det är en noggrant utvald del av ett universitets forskningsverksamhet.

Ett profileringsområde kan bestå av

 • existerande högklassiga forskningsområden eller tematiska forskningshelheter
 • framväxande områden eller tematiska forskningshelheter som kan nå en hög forskningsnivå
 • nya forskningsområden eller tematiska forskningshelheter med riklig potential.

En profileringsåtgärd är en insats som ett universitet ämnar göra för att utveckla ett visst profileringsområde. Ett profileringsområde kan utvecklas med flera åtgärder.

Bedömningskriterier

Ansökningarna bedöms på basis av följande kriterier:

 • planens anknytning till universitetets strategi och strategiska utvecklingsåtgärder
 • att den framförda planen är genomförbar, övertygande och att den uppföljs
 • planer för hur man ska uppnå eller uppehålla den internationella forskningsnivån inom profileringsområden
 • universitetet ser om att profileringsbaserade nya initiativ blir till och att de har resurser
 • universitetets åtagande till att profilera sig och utveckla forskningens kvalitet
 • betydelse av arbetsfördelningen och samarbetet med andra universitet, forskningsinstitut och samhället överlag (inkl. samarbete som omfattar forskningsinfrastruktur) samt dess nationella mervärde
 • planens betydelse för främjandet av mångfaldigt samhälleligt genomslag.

Utlysningar

Under åren 2015–2019 organiserades utlysningen varje år. Från och med den sjätte utlysningen organiseras den vartannat år. Utlysningstexten för den sjätte utlysningen publiceras i januari 2020. Utlysningen är öppen under maj–juni 2020.

Mer information

 • överdirektör, forskning Riitta Maijala, tfn 0295 335 002
 • vetenskapsråd Anne Heinänen, tfn 0295 335 021
 • ledande vetenskapsrådgivare Helena Vänskä, tfn 0295 335 036
 • ledande vetenskaprådgivare Sanna Marjavaara, tfn 0295 335 070
 • finansieringschef Sirpa Nummila, tfn 0295 335 081

e-postadresser: profi(at)aka.fi

Senast ändrad 20.7.2020
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »