FI EN
Internationellt samarbete

Internationellt samarbete


Finlands Akademi vill främja internationellt forskningssamarbete. Det är ett uppdrag som grundar sig på lagen om Finlands Akademi. Vi stöder internationaliseringen av den finländska forskningen och finländska forskare med vår finansieringsverksamhet.

Vi samarbetar med forskningsfinansiärer i länder som är viktiga för Finland och bidrar på så sätt till att förbättra finländska forskares möjligheter till att ta del av högklassigt internationellt forskningssamarbete.

Internationell samverkan är ett centralt sätt att stärka forskningens kvalitet, genomslag och förnyelse. Vetenskapen är i grund och botten en internationell insats, men det finns ändå ett behov av åtgärder för att främja, diversifiera och bredda forskningens internationella karaktär. Enligt våra internationella riktlinjer kräver främjandet av forskningens internationella karaktär också tätt samarbete dels mellan forskarvärlden, forskningsorganisationer och finansiärer, dels mellan nationella och internationella aktörer.

Det finns ett flertal internationella vetenskaps- och forskningsorganisationer där vi medverkar genom att betala medlemsavgifter. Detta ger forskare i Finland möjligheter att bedriva forskning vid internationellt sett utmärkta forskningsinstitutioner. Vi är också Finlands representant på olika vetenskapliga forum runtom i världen.

Senast ändrad 20.3.2020
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »