FI EN

Framsyn


Finlands Akademi främjar vetenskapens utveckling och stärker forskningens effektfullhet också genom att förutse kommande förändringar inom olika vetenskapsgrenar och i forskningssystemet. Resultaten av framsynsarbete kan utnyttjas för att rikta finansiering till vetenskapligt nyskapande forskning av högsta kvalitet.

Framsyn (eng. foresight) är ett instrument som sedan 1990-talet utvecklats för att förutse framtida utvecklingstrender, göra linjeval, förnya arbetsformer och fastslå prioriteringar inom forsknings- och teknologipolitiken och bland forskningsorganisationer och forskningsfinansiärer. Instrumentet uppstod som ett resultat av att framtidsarbete (eng. scanning of futures), strategisk planering och policyforskning (eng. policy analysis) närmade sig varandra. Framsyn gör det möjligt att utveckla och införa exaktare metoder i beredningen av frågor och i själva beslutsfattandet, särskilt i sådana fall där många olika slag av aktörer är involverade.

Finlands Akademi deltar aktivt i det nationella och internationella framsynsarbete som syftar till att vidareutveckla forsknings- och innovationssystemet.

Särskilt betydande framsynsprojekt har genomförts i Japan, Kina, Tyskland, England, Frankrike och Sverige. Av de europeiska vetenskaps- och forskningsorganisationerna kan nämnas Europeiska kommissionen och European Science Foundation. Framsyner görs också av viktiga europeiska forskningsorganisationer, såsom franska CNRS och tyska Max-Planck-Gesellschaft.

Mer information

Tiina Jokela
konsultativt vetenskapsråd
tfn 0295 335 046
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 1.8.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »