FI EN

Vad gör forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö?


Forskningsrådet för biovetenskap och miljö och forskningsrådet för hälsa kommer att gå samman. Det nya forskningsrådet, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, inleder sitt arbete fr.o.m. början av 2019. Läs mer om reformen här.

Forskningsrådet representerar forskning inom biovetenskap, hälsa och miljö på bred front. Forskningsområdena representerar grundforskning, men samtidigt utgör de också grunden för andra områden som ligger närmare tillämpad forskning. Typiskt för de forskningsområden som forskningsrådet företräder är att de är interdisciplinära områden.

Forskningsrådet finansierar forskning och forskare inom sitt eget område. Det viktigaste finansieringskriteriet är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet. Den vetenskapliga kvaliteten bedöms med internationell kollegial bedömning (peer review). Beträffande forskardoktorsbidrag fäster forskningsrådet uppmärksamhet också vid den sökandes kompetens, ökande självständighet och internationell mobilitet. Av akademiforskare krävs kompetens, självständighet, karriärframsteg och förmåga till förnyelse. Läs mer om forskningsrådets finansieringsriktlinjer här.

Forskningsrådet följer finansieringens genomslag och utfall årligen genom att analysera forskningsrapporter samt genom att undersöka olika finansieringsinstrument och forskningsområden. Forskningsrådet ordnar dessutom regelbundna möten med de forskare som det finansierar.

Läs mer om forskningsrådets verksamhet

Mer information

Laura Raaska
direktör, ansvarsområdet för forskning i biovetenskap, hälsa och miljö 
tfn 0295 335 094
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 18.6.2020
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »