FI EN

Vad gör forskningsrådet för naturvetenskap och teknik?

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik främjar högklassig forskning som står på en etiskt hållbar grund. Forskningsrådet vill också stödja vetenskapliga genombrott och sådan forskning som behandlar nya mångvetenskapliga teman och infallsvinklar.

Forskningsrådet uppmuntrar forskare att bedriva vetenskapligt ambitiös forskning som innehåller nya initiativ och forskningsmässig risktagning. Det övergripande målet är att stödja banbrytande vetenskaplig forskning. Forskningsrådet stöder skapandet av internationellt attraktiva forskningsmiljöer och bidrar till att utveckla en internationellt konkurrenskraftig forskarkår i Finland med beaktande av styrkorna i den finländska forskningen och behoven i forsknings- och innovationssystemet.

Forskningsrådet deltar på behovsbasis i genomförandet av gemensamma europeiska och nordiska forskningsprogram i syfte att förbättra finländska forskares internationella samarbetsmöjligheter och på så sätt stärka forskningens kvalitet och genomslag.

Forskningsrådet utvecklar sin egen verksamhet genom att aktivt följa och analysera effektfullheten av sina finansieringsbeslut och strategiska åtgärder samt kundnöjdheten. Forskningsrådet analyserar dessutom regelbundet effektfullheten av olika bidragsformer samt responsen från bedömningspaneler. Du kan ladda sammandraget av feedback på semteberutlysningen 2018 här.

Kontaktpersoner

Susan Linko 
direktör, ansvarsområdet för forskning i naturvetenskap och teknik
tfn 0295 335 066

Jukka Tanskanen
vetenskapsrådgivare
tfn 0295 335 071

fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 23.6.2020
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »