FI EN

Forskningsrådens verksamhet


Från och med den 1 januari 2019 har Akademin tre forskningsråd: forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, forskningsrådet för kultur och samhälle och forskningsrådet för naturvetenskap och teknik. En lista över de tre forskningsrådens forskningsområden finns här.

Statsrådet utser forskningsrådets ordförande och medlemmar (högst 10) för tre år åt gången. Vid valet av ordförande och medlemmar försöker man trygga en mångsidig och högklassig vetenskaplig sakkunskap i forskningsrådet. Före tillsättandet hör undervisnings- och kulturministeriet universitet, statliga forskningsinstitut, myndigheter och sammanslutningar som representerar FoU-sektorn, centrala vetenskapliga sällskap samt vetenskapsakademier.

Senast ändrad 8.3.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »