FI EN

Forskningsinfrastruktur

Aktuellt

Den nationella vägvisaren för forskningsinfrastrukturer i Finland 2021–2024 ska utarbetas under år 2020

Forskningsinfrastrukturer som samarbetsplattformar utlysningen 2020 

Allmänt

Finlands Akademi finansierar anskaffning, byggande, stärkande och utvidgande av nationellt viktiga infrastrukturer som främjar vetenskaplig forskning.

Syftet med finansieringen är att höja den finländska forskningens kvalitet, främja dess förnyelse och konkurrenskraft, öka den interdisciplinära forskningen och göra finländska forskningsmiljöer attraktivare. Finansieringen beviljas för byggande och stärkande av nationellt betydelsefulla infrastrukturer som främjar högklassig vetenskaplig forskning. Ansökningar om infrastrukturfinansiering bedöms av internationella expertpaneler.

Forskningsinfrastruktur är den reserv av instrument, apparater, datanät, databaser, material och tjänster som möjliggör forskning i olika faser. Forskningsinfrastrukturer kan vara centraliserade, dvs. förlagda till ett ställe, distribuerade eller virtuella, och de kan bilda helheter och nätverk som kompletterar varandra. I Europa finns ett flertal stora forskningsinfrastrukturer som används gemensamt av flera länder.

Kontaktpersoner

  • Merja Särkioja, ledande vetenskapsrådgivare, tfn 029 533 5111, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • Outi Ala-Honkola, vetenskapsrådgivare, tfn 029 533 5029, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • Anmari af Hällström, ekonomiplanerare, tfn 029 533 5080, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • Paula Leskinen, vetenskaprådgivare, tfn 029 533 5145, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • Tiina Ilo, projektsekreterare, tfn 029 533 5150, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Följ oss på Twitter: AKA FIRI: Finnish Research Infrastructures

Senast ändrad 30.6.2020
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »