FI EN

Akademins spetsprojektsfinansiering


Målet med Finlands Akademis spetsprojektsfinansiering är att stärka forskningens kvalitet och genomslag samt att främja aktivt samarbete med de som utnyttjar forskningens resultat. Utlysningen gäller samtliga vetenskapliga discipliner och forskningsområden. Akademin har inte heller begränsat utlysningens forskningsteman.

I Akademins aprilutlysning 2016 inkom totalt 598 ansökningar om spetsprojektsfinansiering. Finansieringsbesluten har fattat den 30 september 2016.

Finansieringen riktas till pågående högklassig forskning och till mångsidigt utnyttjande av dess resultat. Akademin vill med finansieringen bidra till att ytterligare stärka forskningens kvalitet och genomslag i samhället t.ex. genom aktivt samarbete med de som utnyttjar forskningens resultat eller genom experimentering och pilotprojekt.

Vidare vill Akademin stödja internationell och gränsöverskridande mobilitet bland forskare samt deras arbete vid sådana organisationer som utnyttjar forskningsresultat.

En särskild målgrupp är unga forskare vars forskningsprojekt redan tidigare har fått bra betyg i kollegiala bedömningar. Exempelvis akademifinansierade akademiforskare eller forskardoktorer kan söka finansieringen.

Finansieringen beviljas för tvååriga projekt och den uppgår till högst 300 000 euro per projekt. Finansieringsperioden är 1.10.2016–30.9.2018. Utlysningens totala budget är 30 miljoner euro. Finansieringen anvisas forskarens finländska forskningsplats.

Finansieringen grundar sig på ett av regeringsprogrammets spetsprojekt. Anslaget som Akademin fått gäller det prioriterade området Kompetens och utbildning och dess spetsprojekt som syftar till att öka samarbetet mellan högskolor och näringsliv för att kommersialisera innovationer. Finlands Akademi genomför spetsprojektet tillsammans med Business Finland. Business Finland har lanserat sitt eget finansieringsprogram som en del av spetsprojektshelheten.

Senast ändrad 22.8.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »