FI EN
Forskningspolitisk verksamhet

Forskningspolitisk verksamhet

Finlands Akademi producerar högklassigt forskningspolitiskt material och analyser och arbetar för att kunskapen om vetenskap ska utnyttjas effektivare i det forskningspolitiska beslutsfattandet.

För att uppnå målet producerar Akademin information om både vetenskap och forskningsfinansiering för olika aktörer, åskådliggör forskningens genomslag på olika sätt samt utvecklar peer review-förfarandet och kännedomen om forskningsmiljöer.

Akademin utnyttjar sin forskningspolitiska expertis i växelverkan med andra aktörer inom forsknings-, utbildnings- och innovationssystemet.

För att uppnå målet fortsätter Akademin sitt nära samarbete med högskolor och forskningsinstitut, bygger ut framsynsarbetet med olika aktörer, främjar exploateringen av vetenskaplig kunskap och kompetens i samhället och deltar aktivt i den internationella forskningspolitiken.

Senast ändrad 29.1.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »