FI EN

Rapportera projekt

Finlands Akademi följer upp genomslaget av akademifinansierad forskning. Information som behövs för detta kommer bl.a. från rapporter. Det är den ansvariga projektledaren eller finansieringsmottagaren som svarar för rapporteringen. Finansiering som beviljats av Akademin räknas som statsunderstöd. Statsunderstödslagen förpliktar Akademin att följa att finansieringen används för det ändamål för vilket den har beviljats.

Senast ändrad 5.3.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »