FI EN

Finansiering för forskningsorganisationer

Finansiering för forskningsinfrastruktur

Finlands Akademi finansierar anskaffning och grundande av nationellt viktiga infrastrukturer som främjar vetenskaplig forskning samt stärkande och utvidgande av existerande infrastrukturer. Forskningsinfrastruktur är den reserv av instrument, apparater, datanät, databaser, material och tjänster som möjliggör forskning i olika faser.

Profileringsbidrag för universitet

Målet med Finlands Akademis profileringsbidrag är att stödja och påskynda de finländska universitetens strategiska profilering för att bidra till stärkandet av forskningens kvalitet. Finansieringen beviljas för sådana profileringsåtgärder som stärker universitetets strategiska forskningsområden och nya initiativ. Finansieringen kan beviljas för forskning inom samtliga vetenskapliga och konstnärliga discipliner.

Flaggskeppsfinansiering

Finlands Akademis flaggskeppsprogram för samman högklassig kompetens från olika områden i konkurrenskraftiga forskningskluster. Med deras hjälp ska den finländska forskningens kvalitet ytterligare höjas och dess genomslag förbättras. Dessa kluster, dvs. flaggskeppen, är en kombination av högklassig forskning, genomslag som stöder ekonomisk tillväxt eller samhället, tätt samarbete med näringslivet och samhället, anpassningsförmåga och starkt engagemang av värdorganisationer.

Senast ändrad 31.1.2020
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »