FI EN

Hantera finansiering

Här finns anvisningar för de forskare och forskningsplatser som beviljats finansiering. Den forskningsfinansiering som beviljats av Finlands Akademi får användas endast för de ändamål som fastställs i finansieringsbeslutet.

Akademin beviljar bidrag för att användas för ett av den sökande lett forskningsprojekt. Bidraget får användas för att genomföra den forskningsplan som uppgetts i ansökan (se också Nytt i Finlands Akademis dokument Finansieringsvilkor 2019-2020). Forskningen utförs vid den forskningsplats som nämnts i ansökan. Det beviljade beloppet får inte överskridas. Finansieringen är inte bindande vad gäller utgiftsslagen.

Senast ändrad 29.8.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »