FI EN

Hantera finansiering

Den här sidan innehåller sammandrag av anvisningar för de forskare och forskningsplatser som beviljats finansiering.

De villkor och anvisningar som gäller medelsanvändningen samt de ändringar som kan göras i finansieringsbesluten beskrivs i detalj i dokumentet Finansieringsvillkoren. De finansieringsvillkor som gällde då finansieringsbeslutet fattades sänds till sökanden som bilaga till beslutet. I arkivet nedan finns tidigare finansieringsvillkor.

Senast ändrad 13.8.2020
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »