SV EN

Yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen kilpaillulla rahoituksella

Tavoite

Rahoitusmuodon tavoite on tukea ja nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laatua parantavien edellytysten kehittämiseksi.

Tausta

Suomalaisen tutkimuksen taso on hyvä, mutta niukkojen resurssien aikana on panostuksista saatava selkeästi enemmän irti.

Yliopistouudistus vuonna 2010 antoi yliopistoille mahdollisuuden omien strategioidensa muodostamiseen ja niiden aktiiviseen toteuttamiseen. Profiloituminen ja painoalojen valitseminen sekä niiden aktiivinen tukeminen on kuitenkin edistynyt hitaasti.

Yliopistojen rahoitusmallin uudistaminen toi strategiaperusteisen rahoituksen osaksi yliopistojen perusrahoituksen kokonaisuutta. Julkaisujen luokittelun ja opiskelijapalautteen myötä myös laadulliset tekijät on otettu mukaan aikaisempaa painokkaammin yliopistojen perusrahoituksen kriteeristöön. Rahoitusmalli sinällään ei riittävän voimakkaasti kannusta valintoihin. Valtiontalouden ja elinkeinoelämän tila, yhteistyön edistämistarve ja tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa tapahtuvat nopeat muutokset edellyttävät profiloitumiskehityksen vahvaa tukea.

Tämäntyyppinen rahoitus oli yksi OKM:n ja TEM:n tutkimus- ja innovaatiopoliittisen toimintaohjelman (TINTO, 2012) ehdotuksista, ja vastaava ehdotus sisältyi myös Suomen Akatemian kansainvälisen arvioinnin suosituksiin.

Rahoituksen toteutus

Valtioneuvoston päätökseen julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015-2018 kuuluu vuosien 2015-2019 aikana tapahtuva asteittainen 50 miljoonan euron siirtäminen yliopistojen toimintaan osoitetusta valtionrahoituksesta Suomen Akatemian kautta jaettavaksi. Tämä rahoitus käytetään täysimääräisesti yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseen.

Rahoitusmuodon pääpiirteet ja käsitteiden määrittely

Rahoitusta hakiessaan yliopistot laativat omien strategioidensa pohjalta tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden edellytysten kehittämisen konkreettiset suunnitelmat, joissa yliopistot kuvaavat profiloitumistoimet ja antavat suunnitelmilleen selkeän aikataulun. Rahoitusta voidaan myöntää toimiin, jotka vahvistavat yliopiston strategisia tutkimusaloja, uusia avauksia ja niihin kytkeytyviä poisvalintoja. Rahoitus on tarkoitettu kaikille tieteen ja taiteen tutkimusaloille.

Rahoitusta hakevat yliopistot, jotka kukin lähettävät Akatemiaan yhden hakemuksen. Kyseessä on määräaikainen kehittämisrahoitus, jota käytetään muutoksista aiheutuvien siirtymävaiheen kustannusten kattamiseen.

Käsitteiden määrittely

Profiloitumisalue on tutkimusalue, jota yliopisto aikoo kehittää strategiansa mukaisesti. Se on tarkoin valittu osa yliopiston tutkimusalakokonaisuudesta.

Profiloitumisalueet voivat olla

 • olemassa olevia, korkeatasoisia tutkimusaloja
 • nousevia aloja, joilla voidaan saavuttaa korkea taso
 • uusia aloja, joilla on runsaasti potentiaalia.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Arviointikriteerit

Arviointi toteutetaan seuraavien perusteiden mukaisesti:

 • suunnitelman kytkeytyminen yliopiston strategiaan
 • esitettyjen painoala- ja poisvalintaratkaisujen laajuus ja selkeys
 • kehitystarpeet ja -mahdollisuudet painoaloilla
 • painoalojen tutkimuksen sijoittuminen kansainväliseen tasoon sekä lisäarvo muihin      kotimaisiin yksikköihin verrattuna
 • suunnitelmat tutkimuksen kansainvälisen tason saavuttamiseksi
 • vahvuuksiin pohjautuvat uudet avaukset ja niiden resursoiminen
 • yliopiston sitoutuminen profiloitumiseen ja tutkimuksen laadun kehittämiseen, esim.  poisvalintojen vapauttamien resurssien kautta
 • yhteistyörakenteet ja työnjako yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muun yhteiskunnan kanssa  (ml. infrastruktuuriyhteistyö)
 • valintojen ja poisvalintojen merkitys osaamispohjaisen kasvun ja muiden yhteiskunnan tarpeiden kannalta.

Toteutetut haut

Suomen neljästätoista yliopistosta 13 jätti hakemuksen ensimmäiseen hakuun tammikuussa 2015 ja kaikki 14 yliopistoa toiseen, kolmanteen ja neljänteen hakuun marraskuussa 2015, 2016 ja 2017. Profi-hauissa myönnetty rahoitus sekä miten yliopistot ovat kohdentaneet rahoituksen profiloitumisalueille löytyy alla olevista linkeistä. Hakemukset arvioi kansainvälinen asiantuntijapaneeli, joka myös haastattelee yliopistojen johtoa. Paneelit kootaan eurooppalaisten yliopistojen professoreista, rehtoreista ja vararehtoreista, joilla on laaja ja monipuolinen kokemus yliopistojen toiminnasta.

Viides haku toteutetaan syksyllä 2018. Rahoituspäätökset tehdään toukokuussa 2019.

Neljäs haku toteutettiin marraskuussa 2017. Rahoituspäätökset tehtiin 23.5.2018.

Lisätietoja

 • ylijohtaja Riitta Maijala, p. 029 533 5002
 • tiedeasiainneuvos Anne Heinänen, p. 029 533 5021
 • johtava tiedeasiantuntija Helena Vänskä, p. 029 533 5036
 • johtava tiedeasiantuntija Sanna Marjavaara, p. 029 533 5070
 • rahoituspäällikkö Sirpa Nummila (talousasiat), p. 029 533 5081

  etunimi.sukunimi(at)aka.fi
Viimeksi muokattu 12.8.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »