SV EN

Strategia

Suomen Akatemian toiminta-ajatus

Suomen Akatemia vahvistaa suomalaisen tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä uudistaa tiedettä ja tutkimusympäristöjä tutkimusrahoituksellaan ja asiantuntemuksellaan.

Suomen Akatemian strategia

Tiedettä ja tieteellistä tietoa tarvitaan enemmän kuin koskaan. Uuden tiedon luominen ja osaamispohjan vahvistaminen ovat keskeisiä lähtökohtia uudistuvalle yhteiskunnalle. Tutkimus, siihen perustuva opetus ja tieteellisen tiedon käyttö tukevat toisiaan. Samalla tiede ja sen toimintatavat muuttuvat.

Suomen Akatemia on merkittävä toimija tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan kokonaisuudessa.

Suomen Akatemian tutkimusrahoitus on avoimesti kaikkien tutkijoiden haettavissa. Hakemusten vertaisarviointi nostaa esiin parhaat tutkimusideat, lupaavimmat tutkijat ja houkuttelevimmat tutkimusympäristöt. Akatemia sitoutuu korkealaatuisen, vastuullisen ja vaikuttavan tutkimuksen tukemiseen.

Tutkimuksen korkea laatu on Akatemian rahoitustoiminnassa keskeinen periaate. Kansainvälisyys ja kansainvälinen yhteistyö ovat oleellinen osa laadukasta tutkimusta. Tutkimuksen vaikuttavuus ilmenee monin eri tavoin, ja laatu on kaiken vaikuttavuuden edellytys.

Tiede uudistuu muun muassa uusien aihevalintojen, menetelmien, lähestymistapojen ja tutkijayhteisöjen kautta. Suomen Akatemia kiinnittää tutkimusrahoituksessaan erityistä huomiota tieteen uudistumisen tukemiseen.

Strategian keskeiset toimenpiteet

Tutkimuksen laatu ja vaikuttavuus

Suomen Akatemia edistää korkealaatuista, vastuullista ja vaikuttavaa tutkimusta sekä sen ja siitä kumpuavan osaamisen hyödyntämistä.

Tavoitteen saavuttamiseksi Akatemia perustaa rahoitusmuotojen ja alojen väliset tutkimusrahoituksen kohdentamispäätökset tutkimuksen laatuun ja sen osana tieteelliseen ja muuhun vaikuttavuuteen sekä tieteen uudistumiseen. Akatemia edistää tasa-arvoa ja vastuullista tutkimusta ja ottaa huomioon tutkimuksen kansainvälisyyden ja tutkijoiden liikkuvuuden läpikäyvästi kaikissa rahoitusmuodoissa.

Akatemia toimii aktiivisesti tutkimus-, koulutus- ja innovaatiojärjestelmässä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Tavoitteen saavuttamiseksi Akatemia keskustelee jatkuvasti yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä tiedeyhteisön kanssa. Lisäksi Akatemia jatkaa rahoittajayhteistyön tiivistämistä Tekesin kanssa, tarkastelee säätiöyhteistyön mahdollisuuksia sekä jatkaa rahoittajayhteistyötä ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa erityisesti akatemiaohjelmiin kytkettynä.

Tieteen uudistuminen

Suomen Akatemia kiinnittää tutkimusrahoituksessa, vertaisarvioinnissa ja päätöksenteossa erityistä huomiota tutkimuksen uusiin aihevalintoihin, menetelmiin ja lähestymistapoihin sekä pyrkii tunnistamaan mahdollisuudet tieteellisiin läpimurtoihin.

Tiedepoliittisen toiminnan vahvistaminen

Suomen Akatemia tuottaa laadukasta tiedepoliittista aineistoa ja analyyseja sekä vahvistaa tiedettä koskevan tiedon hyödyntämistä tiedepoliittisessa päätöksenteossa.

Tavoitteen saavuttamiseksi Akatemia tuottaa tieteen ja sen rahoituksen kokonaisuuden tietopohjaa eri toimijoiden käyttöön, havainnollistaa tutkimuksen vaikuttavuuden eri muotoja sekä kehittää hakemusten vertaisarviointia ja tutkimusympäristöjen tuntemusta.

Akatemia hyödyntää tiedepoliittista asiantuntemustaan tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden tutkimus, koulutus- ja innovaatiojärjestelmän toimijoiden kanssa.

Tavoitteen saavuttamiseksi Akatemia jatkaa tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa, laajentaa ennakointiyhteistyötä eri toimijoiden kanssa, edistää tutkimustiedon ja osaamisen hyödyntämistä yhteiskunnassa sekä toimii aktiivisesti kansainvälisessä tiedepolitiikassa.

Akatemian hallintoviraston kehittäminen

Suomen Akatemia kehittää jatkuvasti tutkimusrahoitustaan ja tiedepoliittista toimintaansa. Akatemia kehittää arviointitoimintaansa ja rahoituskäytäntöjään, uudistaa hallintovirastoa ja sen toimintatapoja strategian tavoitteita vastaavaksi, hyödyntää henkilövaihtuvuuden ja työkierron tarjoamat mahdollisuudet sekä vahvistaa tiedepoliittista ja vaikuttavuusosaamistaan.

Lisätietoja

johtaja Liisa Savunen
Strategisen suunnittelun ja analyysin vastuualue 
puh. 029 533 5122
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Viimeksi muokattu 1.8.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »