EN

Aka.fi-blogit

Suomen Akatemian blogipalsta

 

ohjelmapäällikkö Risto VilkkoAikakoneella Euroopan historiaan

Vaikuttavimmat tietoamme lisäävät läpimurrot syntyvät usein eri alojen ja intressiryhmien leikkauspinnoilla, monitahoisella ja ennakkoluulottomalla kansainvälisellä yhteistyöllä. Niin myös yhdistämällä humanistiseen ja yhteiskunnalliseen ymmärrykseen big dataa, tekoälyä sekä lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden osaamista.

Lue lisää


 

Rahoitushakuja poikkeuksellisena keväänä perusperiaatteita kunnioittaen

Lisätalousarvioissa myönnetty lisärahoitus tutkimukseen on tervetullutta. Tänä keväänä eduskunta on myöntänyt Suomen Akatemian kautta jaettavaksi yhteensä 91 miljoonaa euroa. Tiukka aikataulu vaatii hakuaikojen sijoittamista osittain kesäaikaan.

Lue lisää


 

Tiina PetänenUutta syyshaussa 2020

Syyskuun hakuprosessin uudistamisessa tavoitteena on ollut hakuilmoitustemme ja -ohjeistuksemme selkiyttäminen sekä hakijoiden tuen parantaminen. Akatemia kehittää hakuprosessejaan saadun palautteen perusteella.

Lue lisää

 

Laura RaaskaSuomen Akatemia on sitoutunut kestävään kehitykseen

Kestävän kehityksen tavoitteet on huomioitu Suomen Akatemian toiminnassa sekä tutkimusrahoituksen että viraston toiminnan sitoumuksissa. Myös tutkijoita kannustetaan kiinnittämään huomiota kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen omassa tutkimuksessaan osana vastuullista tiedettä.

Lue lisää

Miten COVID-19-erityisrahoituksen malli syntyi?

Ylijohtajamme Riitta Maijala avaa blogissaan, miten COVID-19-rahoituksella tuetaan ja nopeutetaan epidemiaan liittyvää relevanttia, ajankohtaista ja toteuttamiskelpoista tutkimusta ja sen hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Lue lisää

 

Transatlanttinen yhteistyö tuo lisäarvoa kumppanuuksiin

Suomen Akatemian tiedeasiantuntija Satu Huuha-Cissokho kirjoittaa blogissaan Trans-Atlantic Platform -verkoston mahdollistamasta yhteistyöstä yhdysvaltalaisten tutkijoiden kanssa.

Lue lisää

 

Miten tutkijan työtä arvioidaan?

”Rahaa ei pitäisi jakaa julkaisumäärien perusteella, ja lisäksi tutkimuseettiseltä kannalta on runsaasti näyttöä siitä, miten eri toimijat manipuloivat järjestelmää joko yksityisen tutkijan, tutkimusinstituution tai tiedejulkaisijan edun nimissä”, kirjoittaa kansleri emerita Krista Varantola vierailijablogissa.

Lue lisää 

 

Avoimesta julkaisemisesta julkaisujen avoimeen saatavuuteen

Kuten muissakin toimintatapojen murroksissa, myös avoimen tieteen edistymiseen liittyy epävarmuutta ja monia kysymyksiä, kunnes uudet toimintamallit löytävät uomansa. Yksi tieteelliseen julkaisemiseen liittyvä keskustelua hämmentänyt asia on ollut ”Open Access” termin suomentaminen avoimeksi julkaisemiseksi.

Lue lisää   

  

Saila Seppo: Uudet ideat

Tiede uudistuu uusista ideoista, joiden toteuttaminen vaatii rohkeutta. On paljon helpompi kulkea valtavirtaa ja tehdä pieniä parannuksia, jotka nekin ovat uudistamista.

Lue lisää   

 

Tutkimuksen suunnittelu kulkee tutkimustyön rinnalla, mutta hakemiseen kuluvaa aikaa voimme vähentää

Saamiemme hakemusten määrä on vuosittain suuri. Kehitämme jatkuvasti hakuprosessejamme, jotta niin hakijoiden kuin arvioitsijoiden ja rahoituspäätösten tekijöidenkin työ sujuisi mahdollisimman hyvin. Tässä onnistuaksemme keräämme myös palautetta monin eri tavoin.

Lue lisää   

Profi 2.0: Tukea tutkimuksen strategiseen kehittämiseen kevyemmällä hallinnoinnilla

Yliopistojen tutkimuksen profiloitumista edistävää rahoitusta (nk. profirahoitus) on nyt myönnetty viisi kertaa, yhteensä 250 miljoonaa euroa. Vuodesta 2015 kertyneet kokemukset ovat osoittaneet, että rahoituksella on ollut kokoaan suurempi vaikutus tutkimuksen strategiseen johtamiseen ja seurantaan.  Lue lisää   

 

 

Johannes Ahvo: Vauhdikas syksy Brysselissä

Euroopan unionissa on käynnissä tehosyksy. Euroopan parlamentti on järjestäytynyt ja aloittanut toimintansa. EU on saamassa uuden komission ja Brexitin kanssa kipuillaan. Lisäksi tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa on vielä mahdollisuus vaikuttaa tulevaan Horizon Europe -puiteohjelmaan. Tässä Brysselin tilannekatsaus. Lue lisää

 

 

Rami Nissilä: Brysselissä muutosten vuosi - Paljon avoimia kysymyksiä, vähän vastauksia

Euroopan unionin sydämessä tapahtuu tänä vuonna paljon. Tutkimuksen puiteohjelman rahoituskokonaisuuden lopputulosta seuraamme erityisellä jännityksellä. Entä miten käy Euroopan parlamenttivaaleissa ja kenestä tulee seuraava tutkimuksesta vastaava komissaari? Tässä tilannekatsaus Brysselistä.

Lue lisää 

 

Riitta Maijala: Akatemian hakuilmoitus uudistui – 9 vinkkiä hakijalle

Akatemia järjestää vuosittain kaksi suurta hakua – toisen keväisin ja toisen syksyisin. Puhummekin kevät- ja syyshauista, joista jälkimmäisessä haettavana ovat erityisesti tutkijatohtori-, akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoitukset. Tämänvuotinen keväthaku sisältää kuusi akatemiaohjelmiin liittyvää hakua sekä kaksi tutkimusinfrastruktuurihakua. Lue lisää  

 

 

Riitta Maijala: Plan S:n toimeenpanosuunnitelma kuvaa avoimen julkaisemisen edistämisen keinoja

Tämän syksyn aikana on eurooppalaisten tutkimusrahoittajien yhteenliittymän cOAlition S:n suunnitelma Plan S  tieteellisten julkaisujen avoimesta saatavuudesta herättänyt paljon keskustelua niin meillä Suomessa kuin maailmallakin.

Lue lisää

 

Saila Seppo: Turvallisuutta ja terveyttä RADDESS-ohjelmalla
Suomen Akatemialla on käynnissä akatemiaohjelma, joka pyrkii edistämään terveyttä ja turvallisuutta. Tähän pyritään Säteilyilmaisimet terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi eli RADDESS-ohjelmassa säteilyilmaisimien avulla.

Lue lisää

 

   

Riitta Maijala: PLAN S – eurooppalaisten rahoittajien yhteistyöllä avoin julkaiseminen valtavirraksi

Euroopan komissio ja Science Europe ovat antaneet Plan S -nimisen julistuksen, jonka tavoitteena on vauhdittaa siirtymistä välittömään, täysin avoimeen tieteelliseen julkaisemiseen. Suomen Akatemia pitää avoimen julkaisemisen julistusta tärkeänä.     

 Lue lisää

 

Monitieteisyys haastaa kehittämään arviointikäytäntöjä
Suomen Akatemiaan saapuneet hakemukset ovat vuosi vuodelta monitieteisempiä. Usein myös tutkitaan ilmiöitä, joiden tarkastelu vaatii useiden tieteenalojen osaamista. Tutkimusaiheiden muuttuminen monitieteisemmiksi vaikuttaa myös Suomen Akatemian arviointikäytäntöihin. Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen vastuualue kokeilee syyskuun 2018 haussa muutamia uusia paneelikokonaisuuksia. Hakukierrokselta saatuja kokemuksia hyödynnetään KY:n paneelikokonaisuuksien muodostamisessa jatkossa. Lue lisää

 

Juho Väänänen: Komissio ehdottaa Horizon Europen budjetiksi 100 miljardia euroa
Komissio on julkaissut 2.5. ehdotuksen EU:n seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Seuraavalla budjettikaudella tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmaan, Horizon Europeen, investoitaisiin 100 miljardia euroa. Vaikka kyseessä on korotus nykyiseen puiteohjelmaan verrattuna, on summa jäämässä monelle pettymykseksi.

Lue lisää

Jyrki Hakapää: Minne menet avoin tiede?
Kuinka usein voi ajatella elävänsä avoimen tieteen edistämisen mielenkiintoisia aikoja? Omalta osaltani ajattelin näin ensimmäistä kertaa varmaankin vuonna 2012, jolloin teemaan liittyviä tehtäviä alkoi päätyä omalle työpöydälleni – lähes kaikki oli uutta ja jännittävää.
Lue lisää

 

 

 

Riitta Maijala: Toimikuntien toimialoista ja paneelien tutkimusaloista
Vuonna 2016 Suomen Akatemian käynnistämä laaja pohdinta toimikuntien työn uudistamisesta on nyt edennyt päätöksenteon kannalta tärkeään vaiheeseen.
Lue lisää

 

 

 

 Saila Seppo: Energia-asiat koetaan kaikkien asioiksi ja niinhän ne ovat. Olen kuitenkin päässyt tutustumaan energiatutkimuksiin vähän tarkemmin ensin Kestävä energia (SusEn) ja sitten Uusi energia -akatemiaohjelmassa.
Lue lisää

 

 

 

 

Riitta Maijala: FP9: Mitä haluamme seuraavalta puiteohjelmalta?
Enemmän rahoitusta, lienee tutkimus- ja innovaatiokentän erilaisissa keskusteluissa yleisin kuulemani vastaus otsikon kysymykseen. Ja rahasta toki tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman valmistelussa on kysymys - mutta ei vain siitä.
Lue lisää

 

 

Blogiarkisto

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
SAAVUTETTAVUUS »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »