SV EN

Suomen Akatemia päivitti strategiansa

27.2.2020

Suomen Akatemian hallitus on hyväksynyt Akatemian päivitetyn strategian, joka perustuu vuonna 2015 hyväksyttyyn strategiaan.

Akatemian strategiassa korostetaan tutkimuksen korkeaa laatua tutkimusrahoituksen ensisijaisena kriteerinä. Kuten aiemminkin, strategia tuo esiin tutkimuksen monimuotoisen vaikuttavuuden sekä tieteen sisällä että muualla yhteiskunnassa. Tieteen uudistumisen merkitys laadun yhteydessä nostetaan esiin.

”Tiede uudistuu muun muassa uusien aihevalintojen, lähestymistapojen, käsitteiden, menetelmien ja tutkijayhteisöjen kautta. Uudistuminen ei tarkoita sitä, että tutkijan olisi keksittävä uusi aihe kerran vuodessa”, toteaa Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja, professori Johanna Myllyharju.

Strategian päivitys nostaa esiin Akatemian toimintaa ohjaavat periaatteet: avoimet haut ja kansainvälinen vertaisarviointi, avoimuus, läpinäkyvyys ja luotettavuus sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Vastuullisuus on olennainen osa Akatemian toimintaa ja sen rahoittamaa tutkimusta.

Strategia korostaa, että osaavat tutkijat ovat tutkimuksen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. ”Esimerkiksi tutkijanuraan liittyvät kysymykset ovat merkittäviä, ja niitä pitää yliopistojen, tutkimuslaitosten ja rahoittajien pohtia yhdessä”, toteaa Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila.

Akatemian strategiassa todetaan, että ilmastonmuutos ja muut maailmanlaajuiset kestävyyshaasteet korostavat tieteellisen tutkimuksen välttämättömyyttä ajassamme. Tiedeyhteisö on yksi keskeisistä toimijoista globaalien haasteiden ratkaisemisessa.

Tieteen tekemisen muutoksia heijastavat strategiaan lisätyt kohdat avoimesta tieteestä, datan hallinnan ja analyysin sekä tutkimusinfrastruktuurien merkityksestä. Strategia korostaa, että Akatemian toiminta perustuu hakemusten vertaisarvioijien, toimielimiin nimettyjen luottamushenkilöiden ja henkilöstön asiantuntemukseen.

Lue Suomen Akatemian strategia.

Lisätietoja

  • hallituksen puheenjohtaja Johanna Myllyharju, 029 4485 740, johanna.myllyharju(at)oulu.fi
  • pääjohtaja Heikki Mannila, p. 029 533 5001, heikki.mannila(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen, viestintäjohtaja
p. 029 533 5118
riitta.tirronen(at)aka.fi

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2020 rahoitamme tutkimusta 413 miljoonalla eurolla. Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.

Viimeksi muokattu 27.2.2020
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
SAAVUTETTAVUUS »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »